Menu

Professioneel plezier!

Wat is professioneel plezier?

Professioneel plezier betekent niets anders dan prettig werken – plezier hebben in wat je professioneel doet. Dat is dus iets anders dan kantoorhumor, computerspelletjes of je collega’s inmaken met tafelvoetbal. Kan best leuk zijn, maar dat is geen werk (en als je het vaak nodig hebt, is je werk waarschijnlijk juist niet zo leuk…).

Wij hebben het over situaties in organisaties waarin iedere professional echt tot zijn/ haar recht komt. Als je werkt in een cultuur waarin je je veilig en gezond voelt, als je je uitgedaagd voelt in je vak, als je het gevoel hebt dat je een waardevolle bijdrage levert en daarvoor gewaardeerd wordt, dan is er sprake van professioneel plezier.

Wij maken werk leuker, door organisaties te helpen het professioneel plezier van hun medewerkers te vergroten. Daar hebben ze namelijk alle belang bij. Want professioneel plezier is één van de belangrijkste recepten voor succes.

> Leuk werk werkt!

 

Dat er een verband is tussen succes en werkplezier, staat vast. Wie het rijtje succesvolste bedrijven vergelijkt met de top-zoveel van populaire werkgevers, ziet veel namen dubbel. In succesvolle organisaties werken dus mensen met plezier in hun werk. Blijft over de vraag: hebben ze plezier omdat ze succesvol zijn, of zijn ze succesvol omdat ze professioneel plezier hebben?

Wij geloven het laatste. Als mensen plezier in hun werk hebben, laten ze betere resultaten zien. Met bevlogen en betrokken medewerkers stijgt de effectiviteit en het succes van de organisatie. Dat geloven we niet alleen, onderzoek toont het aan: ongeacht continent of cultuur geven drie factoren de doorslag bij het welbevinden van medewerkers: sociale stabiliteit, autonomie en meesterschap.

Gebleken is ook dat de professionele liefde van twee kanten moet komen. Als deze wederkerigheid ontbreekt, is het snel afgelopen. Organisaties stoppen met investeren in medewerkers die niet bereid zijn in zichzelf te investeren. En medewerkers die hun bevlogenheid zijn kwijtgeraakt, stappen op. Zo kan een negatieve spiraal ontstaan, en voor je het weet, loopt nieuw talent je deur voorbij.

> Werk leuker maken?

Valt professioneel plezier te organiseren? Dat ligt eraan. Van reorganisatie-, efficiency- of verandertrajecten die alle werkgeluk of bevlogenheid met succes weg georganiseerd hebben, zijn helaas voorbeelden genoeg. Toch is professioneel plezier wel degelijk maakbaar. Werk leuker maken kan.

Professioneel plezier ontstaat als een aantal zaken goed geregeld is. Als iedereen binnen de organisatie de bedoeling nog helder voor ogen heeft bijvoorbeeld. Als er sprake is van inspirerend leiderschap. Als de rolverdeling in teams optimaal is. En ook als mensen perspectief hebben op verdere ontwikkeling. Al deze factoren zijn van invloed op professioneel plezier.

Om deze voorwaarden te optimaliseren kun je blikken vol interventies, trainers en consultants opentrekken, maar voor je het weet organiseer je de lol alsnog de deur uit. Wij doen dat liever anders. Door niet meteen de middelen in te duiken, maar eerst te achterhalen waar het probleem écht zit. En door de balans te vinden tussen hoofd- en hartzaken. Ten eerste werkt dat beter en ten tweede halen we daar ons professioneel plezier uit. Met andere woorden: werk leuker maken kan. Daar doen we in. Vinden we leuk.

> Meer weten over ons en ons (leuke!) werk
> Onze hot topics: welke aspecten hebben invloed op leuker werk?

Er is veel onderzoek, al dan niet wetenschappelijk onderbouwd, gedaan naar het verband tussen succes en werkplezier. Denk bijvoorbeeld aan thema’s naar (werk) geluk, jobcrafting, vitaliteit, bevlogenheid en organisatiecultuur. Wij hebben al die onderzoeken niet nodig als bewijs. We geloven, voelen en weten dat plezier werkt. Het is de manier waarop we zelf in ons werk staan. “The proof of the pudding is in the eating”. Desondanks willen we je enig “bewijs” niet onthouden. Mocht je interesse hebben in meer onderzoeken of wil je meer weten? Neem dan contact met ons op. We gaan graag een leuk gesprek met je aan.

Onderzoek uit 2005: Does happiness leads to success?

Onderzoek uit 2014: Happiness and productivity

Artikel uit 2008: Bevlogenheid – Sturen op werkplezier effectiever dan verminderen werkdruk

Holland INcompany

Wie we zijn en wat we doen

Holland INcompany helpt organisaties en individuen om hun werk leuker en daarmee beter te maken. Dit noemen we professioneel plezier. Holland INcompany bestaat uit een club bevlogen professionals met allerlei verschillende achtergronden en expertises. Eén ding hebben we gemeen: de vaste overtuiging dat leuker werken beter werkt.

Wij houden van ons vak en helpen graag leer-, ontwikkel- en verandervraagstukken aan te pakken op een manier die aanspreekt én aansteekt. Wij zijn meedenkers, en soms ook tegensprekers en we houden vooral niet van eenrichtingsprogramma’s. Ook van hoerataal ‘zakt onze broek een beetje af’. Bij alles wat we doen stellen we onszelf het liefst eerst de vraag: gaat bij ons het vlammetje branden?

> Waarom leuker werk beter werkt

Onze oorsprong ligt in de trainingswereld. Sinds begin jaren negentig trainen en begeleiden wij teams, medewerkers en leidinggevenden. We ondersteunen hen bij het vergroten van hun effectiviteit op thema’s als samenwerking, communicatie, leiderschap, veranderen en persoonlijke ontwikkeling. Van kleinere groepen van 10 deelnemers tot grootschalige events. Met soms wel meer dan 1000 deelnemers. Een bijzondere schat aan ervaring. Al zeggen we het zelf…

Bij onze klanten ontstond  steeds meer de behoefte om ons ook in te zetten bij andere vraagstukken dan uitsluitend trainen en opleiden. Een verschuiving van middel naar doel. Van een tactische naar een meer strategisch inzet, waarbij onze ervaringsgerichte wortels van toegevoegde waarde zijn.

Deze behoefte aan strategische ondersteuning in combinatie met onze praktijkervaring, onze visie op leren en ontwikkelen én ons uitgebreide netwerk komen samen in Holland INcompany.

> ons zusterbedrijf Outing Holland

Je zou het vergroten van professioneel plezier in bedrijven ook wel strategische organisatieontwikkeling kunnen noemen, maar dat vinden we een beetje jubeljargon. Bovendien dekt de term de lading niet helemaal of eigenlijk: helemaal niet. Een organisatie is immers vooral een verzameling vakmensen, die allemaal op een plezierige manier waarde willen toevoegen aan hun omgeving.

Om zo veel mogelijk te kunnen blijven aansluiten op de veranderende behoeften en wensen vanuit die omgeving, is het nodig dat mensen leren, ontwikkelen en/of veranderen. Mensontwikkeling noemen wij dat het liefst. Klinkt wat raar misschien, maar we hebben het wel over de ontwikkeling van de kern van elk bedrijf: de medewerkers, de professionals.

Wij ondersteunen mensen die het leuk vinden om te investeren in hun eigen groei en ontwikkeling. Daar kunnen we veel middelen bij inzetten, zoals trainingen, procesbegeleiding, coaching, events, teambuilding, managementgames, workshops, E-learning, leergangen, opleidingsprogramma’s, townhalls of zandbaksessies, maar we beginnen eerst aan de voorkant, door met de opdrachtgever mee te denken en waar nodig tegen te spreken. En vaak starten we met dezelfde vraag: waarom?

> Meedenkers en tegensprekers
> Hierover denken we graag mee

Onze hot topics

Waarover denken we zoal mee?

Organisaties worden gevormd door mensen. Organisatieontwikkeling gaat dus over het ontwikkelen en leren van mensen, van de professionals die aan de organisatie verbonden zijn.

Wanneer je een schip wilt bouwen, roep dan geen mensen samen om het hout te verzamelen, het werk te verdelen en opdrachten uit te voeren, maar leer ze eindeloos te verlangen naar de zee, schreef Antoine de Saint Exupéry ooit.

Ontwikkelreis

Wij zien elk leer- of ontwikkeltraject als een (persoonlijke) ontwikkelreis. Een reis waar je wel plezier in moet hebben overigens. Ontwikkelings- en leertrajecten dienen aan te sluiten bij de problematiek, de ambities en de gedeelde waarden van betrokkenen, maar hebben alleen zin als die betrokkenen zelf in beweging willen komen. Daarom zien we de deelnemers van onze programma’s als medeopdrachtgevers. Zij dragen in onze ogen de verantwoordelijkheid om hun eigen reis richting en betekenis te geven.

Ontwikkelen en leren is in onze ogen vooral ook ‘ontplooien’. De ingesleten plooien bij medewerkers zorgen er soms voor dat hun waardevolle krachten en talenten onzichtbaar zijn geworden. Daarom helpen wij professionals en hun organisaties graag op zoek te gaan naar hun reisdoelen, hun talenten en hun mogelijkheden.

Tijdens onze programma’s willen we deelnemers de gelegenheid bieden om zich te ontwikkelen en leren zodanig dat dit aansluit op hun eigen stijl. Hiertoe zoeken we, zoals bij elke ontdekkingstocht, graag de randen van comfortzones op. En… wat als leren ook nog leuk kan zijn?

Veranderen is een voortdurend proces

Nog altijd worden er jaarlijks miljarden uitgegeven aan mislukte cultuurverandertrajecten. Zelf geloven we niet zo in taaie en grootschalige cultuurprogramma’s. Veranderen is geen tijdelijke activiteit, maar een voortdurend proces. Effectief veranderen krijgt in onze visie vooral betekenis in interactie en co-creatie van professionals en hun omgeving in het hier en nu.

Eigenaarschap

Dit werkt beter (en leuker!) dan vooraf de gewenste veranderingen in SMART geformuleerde doelstellingen vast te leggen. Daarnaast zorgt het voor het noodzakelijke eigenaarschap bij de mensen die de verandering moeten vertalen naar hun eigen omgeving. Zij maken de vertaling naar concreet werkgedrag en werkbare procedures en afspraken met de daarbij behorende resultaten. Samen ontdekken, experimenteren, leren, betekenis geven en creëren. In de overtuiging dat ‘Veranderen nooit een diskwalificatie mag zijn van het verleden, maar altijd een belofte aan de toekomst’. Wie kan daar tegen zijn?

Wij merken steeds vaker dat organisaties onbelangrijke zaken belangrijk hebben gemaakt en belangrijke zaken onbelangrijk. Verdraaide Organisaties noemen wij dat. Maakbaarheid, planning en controle voeren daar de boventoon. Professionals zijn steeds vaker bezig met het volgen van allerhande procedures, regels en systemen, dan met hun vak. Het professionele plezier of het werkgeluk is ver te zoeken of is simpelweg verdwenen.

Systeemwereld

Als deze systeemwereld steeds meer leidend wordt, raakt men het wezenlijke bestaansrecht van de organisatie, de Bedoeling of Raison d’être, uit het oog. De wens tot controle zorgt ervoor dat professionals steeds meer oog voor die protocollen, procedures of systemen krijgen dan voor (bijvoorbeeld) de klant, de leerling, de burger of de patiënt.

De Bedoeling

Wij (re)organiseren graag vanuit de Bedoeling. Dat begint vaak bij het stoppen met denken vanuit een systeem, waar mensen ‘zich aan dienen te houden’. Geen eenvoudige opgave, want het betekent dat controle plaats moet maken voor vertrouwen. Hoe? Wij geloven in een omdraaiing in het fundamentele organisatiedenken en -doen. De Bedoeling (Why?) weer leidend maken in plaats van de procedures, protocollen, systemen, regels, kpi’s, SLA’s, et cetera. ‘Van vinken naar vonken’, noemen wij dat. Of: van jeuk naar leuk.

> Verder lezen over de Bedoeling?

Bij welke reorganisatie werk jij? Professionals zijn steeds vaker lid van meerdere samenwerkingsverbanden. Er wordt steeds meer verwacht op het gebied van samenwerken en communiceren van de medewerker. Projectmatig en grensoverschrijdend werken komt veel voor. Tel daarbij alle verbeterprogramma’s en reorganisaties op. Daarnaast is er veel aandacht voor agile of tijd- en plaatsonafhankelijk werken. De fysieke interactie maakt steeds meer plaats voor een online manier van samenwerken en communiceren.

Effectief en plezierig samenwerken

Dit betekent dat men, naast de samenwerking en communicatie in het eigen team, ook in andere contexten samenwerkt. Als de omgeving vaker wisselt, zijn er meer vormen van samenwerking nodig. Aandacht voor de eigen bijdrage aan de effectiviteit en het plezier van de samenwerking worden hiermee belangrijker. Reflectie op het eigen gedrag in de interactie met anderen is voor ons een belangrijk uitgangspunt voor een effectieve en plezierige samenwerking. Elkaar aanspreken op gedrag en – nog mooier – feedback vragen, hoort daar bij. En dat mag van ons vooral ook wat vaker met waardering voor wat er goed gaat, waar je blij van wordt of waar de vlag voor uit kan. Want van schouderklopjes heeft nog niemand ooit last van zijn rug gekregen.

Nieuwsgierig naar een praktijk voorbeeld?

Goed leidinggeven is een vak, vinden wij. Als er manager voor of achter een naam staat, betekent dat nog niet dat we te maken hebben met een leider. Managers zorgen er, vanuit een hiërarchische betekenis, nog te vaak voor dat ze controle uitoefenen op systemen en procedures. Hierdoor is de kans groot dat medewerkers passagiersgedrag gaan vertonen.

Hoe geef je leiding?

Leiders zijn volgens ons mensen die vanuit visie richting geven, enthousiasmeren, inspireren en vooral liever geen besluiten opleggen aan anderen. Ze zorgen ervoor dat anderen in staat zijn verantwoordelijkheid en eigenaarschap te tonen.  Om te doen wat goed is. Goede leiders maken van passagiers bemanningsleden die het leuk vinden samen op pad te gaan en onderweg waarde toe te voegen.

Professioneel plezier

Leiderschapsontwikkeling betekent dat managers of leidinggevenden meer leider worden. Dit vereist wel dat organisaties een omgeving bieden waarin dat kan. Maar vooral ook dat leidinggevenden de ambitie hebben om zichzelf en hun mensen te helpen om beter en waardevoller te worden. Dit voedt het professioneel plezier; klanten, patiënten, bewoners, leerlingen et cetera merken dat onmiddellijk. Wie wil dat nu niet?

Praktijk

Voorbeelden van recente praktijk opdrachten

Organisaties die bezig zijn met ontwikkelen en leren vragen onze professionals op diverse thema’s mee te denken en tegen te spreken. Een aantal praktijk voorbeelden hebben we hier uitgewerkt.

Waar zijn wij aan het werk?

Wij werken met veel plezier in sectoren als energie, industrie, on- & off shore, farma, banken, ICT, landelijke en lokale overheden, veiligheid en crisismanagement (politie, brandweer, GHOR, veiligheidsregio’s), ruimtelijke ordening, gezondheidszorg, retail en transport.

Praktijkvoorbeelden

En voor wie dan wel? Shinen met klinkende namen past niet zo bij de vertrouwelijkheid waarmee we ons werk doorgaans doen. Daarom hebben we de praktijkvoorbeelden die je hier aantreft geanonimiseerd. Wil je toch meer weten over ‘man & paard’, of heb je behoefte aan referenties? Dan kun je het beste even contact met ons opnemen.

 

Deelnemer is eigenaar van de verandering

Bijna elke interventie die we doen is in één of ander opzicht verbonden aan het onderwerp ‘veranderen’. Kenmerkend voor onze veranderaanpak is dat deelnemers zelf mede-eigenaar zijn van hun eigen verandering en daarmee het eigen professionele plezier. Dat betekent vooral gedegen voorwerk doen. We doen dat het liefst op een manier die ‘vastpakt’ en ‘blijft hangen’. Anders in ieder geval. Zo ontwikkelden we veranderworkshops voor alle medewerkers van een hoogwaardig technologisch bedrijf in medische apparatuur. In kleine groepjes werd op een laagdrempelige wijze gedurende een dagdeel betekenis gegeven aan het thema veranderen.

Veranderen, wat is dat eigenlijk? Hoe werkt dat in grote organisaties? Hoe werkt dat bij ons? Hoe verander ik zelf? Wat belemmert mij, wat helpt mij? Dit zijn voorbeeld van vragen die de deelnemers met elkaar beantwoorden. Tijdens de workshops worden foto’s, filmfragmenten en muziek afgewisseld met theorie over veranderen. In de aanloop ontvingen de deelnemers een dvd van de film ’12 Angry Men’. Een film uit 1957. Deze kijk vragen kregen ze mee: wat belemmert en wat bevordert de verandering bij de hoofdrolspelers? In wie herken jij je het meest? Over anders gesproken.

Veranderen, gaat dat over ver en anderen of dichtbij en van mij?

Vanuit het gedachtegoed van Verdraaide Organisaties verzorgen we regelmatig ontwikkeltrajecten. Dit praktijkvoorbeeld betreft Het Nieuwe Werken.

De vraag van onze klant

“Hoewel ik zo tien redenen kan noemen om Het Nieuwe Werken aan ons voorbij te laten gaan, is er één reden om er serieus aandacht aan te besteden: onze medewerkers willen het graag! Moeten wij Het Nieuwe Werken invoeren? En zo ja, waar moeten we dan op letten?” Aldus het dilemma van een facilitair directeur van een van de grootste natuurbeheerorganisaties van ons land.

Het experiment

Holland Incompany begeleidde samen met partner YNNO een projectteam. We besteedden aandacht aan de vier B’s: bits, bricks, behaviour & business om tot een weloverwogen besluit en aanpak te komen. Markant startpunt was het beantwoorden van de ‘waaromvraag’: met welke bedoeling willen we Het Nieuwe Werken invoeren? De ene helft van de groep beantwoordde deze vraag in een kale tent met campingmeubilair, Bravilor filterkoffie, plastic bekertjes, flip-overs en een oude overheadprojector. De andere groep zocht naar antwoorden in de designambiance van het gebouw omringd door flatscreens, iPads, glimmende espressomachines, design vergadermeubels en creatieve ruimtes. Tijdens de samenkomst bleken de antwoorden van beide groepen op de waaromvraag nogal verschillend. Het gesprek over de wezenlijke kern van Het Nieuwe Werken kon beginnen…

Samenwerken en communiceren zijn containerbegrippen waar veel praktijk voorbeelden onder te scharen zijn. We krijgen vragen rond het geven van meer feedback, het begeleiden van de samenwerking in opstartende teams tot effectief besluiten nemen en teams in conflict verder helpen. En dat allemaal onder de noemer samenwerken en communiceren.

Met Deep Democracy aan de slag

Een managementteam van een veiligheidsregio was al een aantal jaar samen. Ondanks alle individuele inspanningen was er geen sprake van een team. Dat merkten de medewerkers in de organisatie en voelden de managementleden. Er bleef veel onuitgesproken wat zijn eigen weg vond in de onderstroom. Met behulp van Deep Democracy hebben we de waterlijn in het tempo van het team laten zakken. De aanwezige ‘vissen en haaien’ in de onderstroom zijn besproken. Dit maakte dat de talenten van de deelnemers weer ten volle benut konden worden. De veiligheid om je uit te spreken en jezelf te kunnen zijn is enorm vergroot. We ontvangen nog regelmatig een update van dit team welke lastige kwesties ze, met trots en plezier, met elkaar hebben opgelost.

Leidinggeven vanuit ruimte en vertrouwen

“Uit ons MTO blijkt dat veel leidinggevenden een vorm van leidinggeven aanhangen waarbij ze ‘te dicht op hun medewerkers zitten’. Veel medewerkers ervaren vooral controle en te weinig ruimte en vertrouwen om hun professie goed uit te kunnen voeren. Help mij met het ontwikkelen van leidinggevenden op dit punt, zodat de medewerkers in hun kracht komen en leidinggevenden meer de juiste dingen gaan doen.”

Sturen op afgesproken doelen

Holland INcompany introduceert een andere manier van leidinggeven: outputsturing. Met behulp van de managementtrechter helpen we leidinggevenden en projectleiders te sturen op outputdoelen en criteria om zodoende medewerkers in hun kracht te krijgen. Geen oplossingen meer bedenken, maar sturen op de afgesproken doelen. We beginnen op strategisch niveau. Outputsturing is namelijk een manier van leidinggeven die betekenis heeft voor de gehele organisatie. Daarna gaan we stap voor stap naar de onderliggende leidinggevende niveaus. We verzorgen workshops, lezingen, trainingen en coaching on the job.

Klanten

Dit zijn de klanten waar wij recent met plezier mee samengewerkt hebben of nog samenwerken.

Logo UMC

UMC – Verzorgen van de module “Versterk je team als leider” in het leiderschapsprogramma. Module duurt steeds een klein half jaar.

Logo Gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag – Ondersteunen van een managementteam bij het opstellen van de jaarplannen en het bespreekbaar maken van de onderstroom.

Logo Veiligheidsregio IJsselland

Veiligheidsregio IJsselland – Begeleiding leidinggevend kader in het traject organisatieontwikkeling (leiderschap, verandervermogen en samenwerking). Begeleiding MT bij teamontwikkeling.

Logistic Force – Leidinggevend kader in dialoog brengen over groepsdynamiek.

Veiligheidsregio Rotterdam – Teamontwikkeling en procesbegeleiding van MT’s en afdelingen.

Politie Noord Holland Noord – Begeleiding bij samenbrengen van verschillende generaties, begeleide intervisie en teamontwikkeling.

Highcare – Begeleiding teams naar aanleiding van een fusie.

Logo EcoConsult

EcoConsult – Middels erkenning van het verleden teams faciliteren in het ontwikkelen van een stevige onderlinge basis.

Logo Gemeente Den Bosch

Gemeente Den Bosch – Middels Deep Democracy mensen met elkaar in dialoog brengen.

CSU – Procesbegeleiding bij teamontwikkeling, via onder andere TeamQ.

Johnson & Johnson – Faciliteren van besluitvorming.

Meedenkers en tegensprekers

Hoe we te werk gaan en met wie

Wat kun je van ons team verwachten?

Uiteraard heeft een ieder zijn eigen persoonlijke stijl, maar wat het team gemeen heeft is een professionele nieuwsgierigheid en verwondering. We zijn meedenkers als het kan, maar tegensprekers als het moet. We stellen liever vragen dan dat we komen vertellen hoe het in elkaar zit. Immers, de meeste kennis en ervaring heb je vaak zelf in huis.

De meedenkers en tegensprekers

We werken met een vaste kern van ervaren meedenkers en tegensprekers. Als dat kan, vinden we het inspirerend om ook collega-professionals uit ons netwerk in te zetten. Onafhankelijke en deskundige geesten, met een specifieke expertise die een waardevolle aanvulling kunnen zijn op onze dienstverlening.

Nieuwsgierig naar het team van Holland INcompany? Onze trainers en coaches stellen zich graag aan je voor.

Remko Sietsma

Remko Sietsma

Professioneel plezier maker. Verstaat de kunst om de dingen te zeggen die je soms liever niet wil horen maar wel moet weten. Motto; Alles is winst!

Thomas de Vries

Thomas de Vries

Humorvolle en stevige adviseur/ procesbegeleider met een scherpe blik en dito tong.

Sabine Mastwijk

Sabine Mastwijk

Procesbegeleider en coach die (bijna) alles ziet en hoort en het ‘hier en nu’ als haar werkterrein beschouwt.

Steffan Seykens

Steffan Seykens

Verwonderaar. Eigenaarschap, borging en het waarmaken van professionele intenties. Veredelaar. Teams en professionals begeleiden om oude patronen op te (laten) lossen en er uit te halen wat er in zit.

Bart van Gageldonk

Bart van Gageldonk

Verbindt als marketingstrateeg en trainer/adviseur de parallelle universums van markt, organisatie en mens. Verwondert zich geregeld over het georganiseerde onbegrip en de Kafkaiaanse gevolgen.

Murielle Spanhoff

Murielle Spanhoff

Ervaren organisatiepsycholoog, procesbegeleider en teamcoach met als stijl; zacht als het kan stevig als het moet. Specialiteiten: team- & leiderschapsontwikkeling, crisis- & gevaarsbeheersing en (executive) teamcoaching.

Machiel Willemsen

Machiel  Willemsen

Ervaren adviseur en procesbegeleider die gaat voor actie en resultaat. Gespecialiseerd in gedragen cultuurverandering en het werken met management en adviseurs.

Roger Kramer

Roger Kramer

Trainer, coach en adviseur die onbewuste en irrationele processen bewust maakt en vertaalt naar concrete toepassingen in de dagelijkse praktijk. Combineert het spirituele stuk met een ‘beide benen op de grond aanpak’!

Guido van de Wiel

Guido van de Wiel

Coacht met het motto ‘Naast de werkelijkheid ook de mogelijkheid zien’ en zet de boel graag visionair op scherp met teksten.

Caroline den Hoed

Caroline den Hoed 

Veranderkundige, trainer/coach, procesbegeleider met oog voor processen en de mens in de organisatie, werkend vanuit de LEAN-principes. Zij staat voor samen werken aan concreet resultaat.

Jeroen Frerichs

Jeroen Frerichs

Procesbegeleider en coach die niet om de kern heen draait; scherp op het snijvlak tussen mens en organisatie. Motto: eerst geloven, dan zien!

Professioneel plezier maken we als het kan met onze professionele vrienden. We werken graag en vaak samen met andere bureaus. Als de klant of de opdracht erom vraagt. Omdat we soms hulp nodig hebben. Of andersom.

Onze professionele vrienden

We stellen je graag voor aan onze professionele vriendenkring.

Heb je interesse om één of meer van onze professionele vrienden te spreken? Bel, mail of vul ons contactformulier in en we brengen je graag in contact.

logo Outing Holland ervaring leert


Outing Holland
Geen vrienden, maar familie. ‘Ervaring leert’ als bron! Altijd in beweging, sinds 1991.

Logo Drivn


Drivn

Zoals de naam al doet vermoeden…, we matchen erg goed!

Logo Hofje van Pauw


Hofje van Pauw
Echt werken vanuit het gevoel?, dat doen we graag met de beste haptonomen van Nederland (en ver daarbuiten)!

Logo Verdraaide Organisaties


Verdraaide organisaties
Een jarenlange inspirerende vriendschap, en niet alleen omdat we graag zelf vanuit De Bedoeling willen werken…

Logo Academie voor organisatie cultuur


Academie voor organisatiecultuur

Geeft het onderwerp corporate antropologie in Nederland als geen ander betekenis.

Logo Mensen in Bedrijf

Mensen in Bedrijf
Specialisten op het gebied van teams, teamrollen en een keur aan andere teamtools. Ze schrijven ook nog eens zeer leesbare boeken.

Logo Liberlei


Liberlei
Onze trouwe partner en klankbord waarmee we al jarenlang samenwerken op het terrein van risicomanagement en nog véél meer.

Log Inhealth


Inhealth
Onze professionele vrienden op het gebied van vitaliteit, gezondheid en duurzame inzetbaarheid.

Logo Next Novelty

Next Novelty
Grootschalige events doen we het liefst met Next Novelty. En niet alleen omdat ze geregeld in de prijzen vallen en tot de top van de vaderlandse evenementenbranche behoren.

Inspiratie

Waar worden we zelf blij van?

Wij worden soms geraakt door uitspraken of citaten en koesteren de meest waardevolle in ons pand in Utrecht. Een goed citaat zet aan tot denken, biedt een ander perspectief en vat soms zaken samen waar je een heel boek over kunt schrijven. We hebben onze collega’s gevraagd naar hun meest inspirerende citaat of uitspraak, of dat nu een Loesje is, een tegeltjes- of kinderwijsheid of een spreuk van eeuwen terug. Hieronder onze ‘shortlist’. Ter inspiratie…

“Mensen willen en kunnen wel veranderen, maar vooral niet veranderd wòrden”
Leon de Caluwé

“Pap, als je werk naar huis moet nemen omdat je het niet afkrijgt op je werk…, waarom zetten ze je dan niet in een langzamer groepje?”
Puk

“Als we tegenwoordig een brug bouwen, hebben we meer juristen nodig dan ingenieurs”
Jan Terlouw

“Het is niet mogelijk niet te communiceren”
Watzlawick

“Change a winning team!”
Onbekend

“Een ware leider legt een besluit niet op, maar zorgt ervoor dat mensen het zichzelf opleggen”
Nelson Mandela

“Het laatste wat de vis ontdekt is dat hij in het water zwemt”
Jaap Boonstra

‘Ik snap dat er regels zijn, maar snappen de regels dat ik er ben?’
Lisa

“The further we stretch, the higher the sky
It get’s harder, the harder we try
The faster we run, the longer the road
The stronger we get, the bigger the load”
Ezio

“Ik hoor en ik vergeet. Ik zie en ik onthoud. Ik doe en ik begrijp”
Confucius 

“Gras groeit nooit harder door er aan te trekken”
Onbekend

“Alles is winst”
Jos Brink

“Geluk is niet afhankelijk van dingen buiten ons, maar van de manier waarop wij die zien”
Tolstoi

“Ik doe gewoon wat mij niet verteld wordt”
Loesje

“Angst is mar  veur eben, spiet is veur altied”
Daniel Lohues.

“Ik bèn geen talent, ik hèb talent”
Onbekend

“Veranderen gaat niet over de nachtmerries van toen, maar over de dromen van morgen”
Remko

Wij hebben bij ons op kantoor best een omvangrijke boekenkast met waardevolle boeken. Speciaal voor ons gemaakt zelfs, die boekenkast. Zijn we trots op. Om op de hoogte te blijven van nieuwe ideeën en denkwijzen in ons vakgebied, lezen we graag. (Vak-)literatuur en meer. Dit inspireert en verhoogt ons eigen professionele plezier en het zorgt er ook voor dat we weten waar we over praten. We vinden het leuk om de theorie aan de praktijk van alledag te knopen, al is het maar om te voorkomen dat we vooral boekenwijsheid de wereld in slingeren.

Dit zijn zomaar wat boeken waar wij vol van zijn. Aanraders dus! We hopen dat ze ook jou mogen inspireren.

Heb je voor ons andere waardevolle leessuggesties of boekentips? Kom maar op!

Kaft De Corporate Tribe
Anders Vasthouden
kaft boek ik ken mijn ikken
Boek Theory U
kaft boek cirkel van verandering
kaft boek Geluk The world book of happiness
boek kaft Verdraaide Organisaties
Kaft boek Reinventing Organizations
Boek The hero's journey
Boek Semco-stijl
Kaft boek op naar geluk
kaft boek ontmanagen voor managers
kaft boek deep democracy
Boek Begin met het waarom
kaft boek De veranderversneller
kaft boek flame flow flood
Boek Blue Ocean
kaft boek Bassisme
Boek Creatieregie
Kaft boek doorbreek de cirkel
Boek Bolton & Bolton
Gooi het roer om
kaft boek Leiden vanuit de toekomst
Boek kaft Omdenken
Kaft boek tools voor teams
Donald Duck scheurkalender

Eerlijk gezegd zijn we nogal verslaafd aan beelden. Foto’s en films. We kunnen er niet genoeg van krijgen. Of het nu professionele foto’s, speelfilms of documentaires zijn, of de wat meer amateuristische YouTube-beelden, snapshots van een telefoon of registraties van bijzondere voordrachten: we eat ‘m all.

Natuurlijk gebruiken we de beelden ter ondersteuning van onze oplossingen. We verzamelen ze op ons eigen YouTube kanaal. Kijk daar gerust eens rond om inspiratie op te doen. Daarnaast zijn er bijzondere speelfilms die we graag regelmatig terugzien, omdat ze ons raken, op ideeën brengen of omdat we het gewoon mooie films vinden. Verhalen die ons raken. Hieronder onze selectie van ‘onze films’ en waarvan we scenes gebruiken tijdens onze programma’s. Ter inspiratie zullen we maar zeggen…

Film Intouchables
Film Ray
Film King
Film Diaros de motocicleta
Film The Truman Show
Film Good will hunting
Film 12 Angry men
Film Groundhog day
Film Invictus
Film The best exotic Marigold hotel
Film Kontiki
Film Chocolat
Film Das Experiment
Film Glengarry Glen Ross
Film The Matrix
Film As it is in heaven
Film Forrest Gump
Film Ghandi
Das Leben der anderen
Film King's Speech
Film Good Will Hunting
Film De ontmaskering van de vastgoedfraude
Film Coach Carter
Film Deads poets society
Film Captain Fantastic
Film eye in the sky

Hoewel we eigenlijk geen ‘modellenmensen’ zijn maken we in ons werk gebruik van theorieën en modellen. We maken soms gebruik van eigen modellen. We gebruiken ook theorieën of methoden van collega’s of wetenschappers. Onze opdrachtgevers zijn soms geraakt door een bepaald gedachtegoed of werken daarmee in de organisatie. Wij hebben zelf ook een aantal theorieën en modellen waar we fan van zijn. Door de jaren heen is onze koffer aardig gevuld geraakt met waardevolle instrumenten. Sommige kennen we als onze spreekwoordelijke broekzak, andere theorieën kennen we omdat we ‘er mee gewerkt hebben’. De meeste theorieën en modellen zijn tools die inspireren, en die ook echt behulpzaam kunnen zijn. Daarom nemen we ze mee in het vinden van oplossingen voor onze klanten. Nooit als doel op zich natuurlijk. Onze koffer:wordcloud

 

Waar bieden we inspiratie en waar halen we inspiratie?

Een kort overzicht van zowel de events waar we zelf een onderdeel verzorgen als ook de events waar we graag inspiratie opdoen.

Anders Vasthouden

15 december 2017
Anders Vasthouden
Hoe kun je als organisatie nu écht vanuit de bedoeling werken? Hoe doe je dat in de praktijk? Hoe geef je vorm aan die verandering in een speelveld dat helemaal gericht is op het navolgen van het systeem? Wouter Hart zet de volgende stap met zijn nieuwe boek Anders Vasthouden. Aan de hand van 9 sleutels laat hij zien hoe je de pijl in jouw organisatie omdraait.
Lees meer

Contact

Leuk als je langs komt of belt!

Ons werk is mensenwerk, dus komt contact vóór de boodschap. Daarom ontmoeten we je graag eerst persoonlijk voordat we écht aan de slag gaan. Ons kantoor in Utrecht is de moeite van het bezoeken waard. Maar uiteraard waaien we net zo lief bij jou aan.


Direct contact opnemen

Wil je dat wij contact met je opnemen of heb je een vraag? Vul onderstaand formulier in en we komen er met plezier zo snel mogelijk op terug.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Onderwerp

Bericht

Ik ga akkoord met hoe wij omgaan met jouw privacy.


Onze gegevens

Bartóklaan 11
3533 JA Utrecht
Tel: +31(0)30-2965822
E-mail: info@hollandincompany.nl
IBAN: NL43 RABO 0364 2851 09

Inschrijving handelsnaam K.v.K.: 30098375

Hoe wij omgaan met jouw privacy

Algemene voorwaarden

Klachtenprocedure

Disclaimer

Ondanks de grote zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker van deze website mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de directie van Holland INcompany.

Daaronder zijn begrepen: het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren…

 1. … ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling
 2. … voor eigen oefening, studie of gebruik welk niet strikt privé van aard is
 3. … voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een tv-uitzending.

Wil je wel iets van onze site gebruiken, bel of mail ons even. Komt vast goed!

Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site is verkregen.

Bezwaren

Op onze site staan foto’s, recensies, citaten en cases. Hoewel wij natuurlijk getracht hebben betrokken mensen en/ of organisaties te informeren over het feit dat zij bij ons op enigerlei wijze op de website staan, kan het zijn dat wij jou of jullie niet hebben geïnformeerd. Onze oprechte excuses hiervoor. Mocht je onoverkomelijke bezwaren hebben tegen het gebruik van naam, organisatie, foto’s of afbeeldingen waarop je zichtbaar bent dan wel waarbij het copyright bij jou ligt, neem dan direct contact met ons op. Wij zullen natuurlijk uiterst professioneel met je feedback omgaan.

Routebeschrijving en bereikbaarheid

Openbaar Vervoer

Utrecht CS ligt op circa 1500 meter van ons kantoor af. De snelste manier om bij ons te komen is met bus 7, richting Kanaleneiland, uitstaphalte Ravellaan. Na uitstappen loop je tegen een T-splitsing aan, waarop jij linksaf slaat, de Ravéllaan in. De eerste weg rechts is de Bartóklaan. Ons kantoor bevindt zich na 75 meter aan je linkerhand, op de hoek. De ingang is net om de hoek, aan de Schönberglaan. Plan je reis eventueel op 9292.nl.

Met de auto

Ons kantoor staat aan de westkant van Utrecht en is eenvoudig te bereiken vanaf de snelweg A2 (let op: neem altijd de ring A2). Parkeren kan voor de deur en… gratis! Met behulp van Google Maps kun je gemakkelijk meerdere routeopties bekijken. Klik hier, om jouw route te bepalen!

Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met jouw en onze persoonlijke gegevens. Daarom hebben wij een privacyverklaring opgesteld om je te informeren over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Doel

De Holland Trainingsgroep, waar Holland INcompany onderdeel van is, verwerkt je gegevens om je zo optimaal mogelijk van dienst te kunnen zijn. Bepaalde gegevens bewaren we omdat we:

 1. Contact met je willen onderhouden
 2. Nu eenmaal wat administratieve handelingen moeten doen (o.a. facturatie)
 3. Onze dienstverlening steeds weer wat beter willen maken
 4. Volgens de wet zo af en toe gegevens moeten bewaren
 5. Je gezondheid en je veiligheid niet in gevaar willen brengen

Hoe gaan we met je persoonsgegevens om?

 1. Je persoonsgegevens beschermen we op een manier die bij ons en bij jou past
 2. Je hoeft nooit meer gegevens op te geven dan nodig
 3. Je kunt zelf jouw persoonsgegevens inzien, wijzigen en verwijderen
 4. Je persoonsgegevens bewaren we niet langer dan nodig

Over welke gegevens hebben we het eigenlijk?

We onderscheiden twee soorten gegevens: “persoonsgegevens” en “gebruiksgegevens”.

 • Persoonsgegevens – Hieronder verstaan we: jouw naam, adresgegevens,
  e-mailadres, telefoonnummer, organisatie en functie. We vragen niet altijd al deze gegevens op, alleen wat nodig is voor een actie of bijeenkomst. We vragen nooit naar bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals: BSN-nummer, ras, godsdienst, etc. Uitzondering hierop is de vraag naar blessures of gezondheidsklachten als je deelneemt aan één van onze actieve werkvormen. Dit omdat wij veel waarde hechten aan je persoonlijke veiligheid.
 • Gebruiksgegevens – Ook wij werken met cookies als je bij ons op de website komt. Het helpt ons om onze website te optimaliseren en de bezoekers sneller te laten vinden wat ze zoeken.

Waar blijven je persoonlijke gegevens?

 • De informatie die je op onze web omgeving (https://outingholland.nl , https://hollandincompany.nl of https://hollandtrainingsgroep.nl) met ons deelt, wordt via een SSL certificaat versleuteld verstuurd. Wel zo veilig.
 • Op onze websites maken we gebruik van Google-Analytics-cookies. Hiervoor hebben we een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Je IP-adres wordt geanonimiseerd, ‘gegevens delen’ is uitgezet en we maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.
 • Voorafgaand aan onze bijeenkomsten met deelnemers ontvangen we graag een deelnemerslijst met jouw naam erop. De deelnemerslijst wordt in Excel of Word opgemaakt ten behoeve van de reisverzekering die we – als extra service – voor je afsluiten en staat veilig opgeslagen.
 • Voor het ontvangen van onze nieuwsbrief vragen we je eerst om toestemming. Als je ‘ja’ zegt dan wordt alleen je e-mailadres opgeslagen bij Mailchimp.
 • Voor het onderhouden van contact en het verbeteren van onze dienstverlening hebben ook wij een CRM-systeem. Het systeem wordt alléén door ons beheerd.
 • Voor administratieve handelingen en wettelijke verplichtingen delen we gegevens met de IT-leverancier/-beheerder van onze websites en degene die onze e-mail en administratiesystemen verzorgen. Per leverancier/beheerder hebben we een aparte verwerkersovereenkomst gesloten.
 • Voorafgaand aan een bijeenkomst zetten we wel eens een online test in, denk hierbij aan een Belbin-test, TeamQ-test, Sociomapping, Bolton&Bolton, etc. Met de partijen die deze tests leveren hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten. Je privacy wordt dus ook daar goed bewaakt.
 • We bewaren je persoonsgegevens in onze systemen niet langer dan nodig. Als jij hier meer over wilt weten, geef een seintje dan lichten we dat graag toe.

Hoe blijven we scherp op privacy?

Iedereen die voor ons (Outing Holland of Holland INcompany) werkt heeft kennis genomen van hoe belangrijk wij bij Holland Trainingsgroep privacy vinden. Ook deze privacyverklaring is bij onze collega’s bekend.

Wat als er toch iets misgaat?

Zal je zien, heb je alles goed geregeld en dan gaat er -onverhoopt- iets mis. Stel dat dat gebeurt dan:

 1. Dichten we z.s.m. een eventueel datalek
 2. Informeren we betrokkenen en de Autoriteit Persoonsgegevens
 3. Analyseren we het probleem en zorgen we voor een oplossing zodat dit in de toekomst niet meer kan voorkomen
 4. Sturen we een bloemetje of een flesje wijn naar hen die zich gedupeerd voelen

Vragen of opmerkingen

Als je meer informatie wilt over privacy of persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@hollandincompany.nl of bel ons gerust; 030-296 58 22.

Trainer / Procesbegeleider gezocht!

Nog steeds op zoek!

We kregen in juli en augustus mooie en leuke reacties op onze advertentie waarin we op zoek zijn gegaan naar een nieuwe collega. Er volgenden goede gesprekken maar we hebben toch nog geen match! Dus zijn we weer op zoek naar een trainer- procesbegeleider om ons team op korte termijn te versterken. Want de vraag naar onze diensten neemt steeds meer toe en we hebben iemand nodig die samen met ons de vragen van onze klanten op kan pakken.

Naar wie zijn wij dan op zoek?

Gebleken is dat het best lastig onder woorden te brengen. We doen een nieuwe poging… Natuurlijk willen we dat je in ons team past. Humor, nieuwsgierigheid en ondernemerschap helpen hierbij enorm. Ook dat je snapt dat werken van 9 tot 5 in dit vak geen routine is. Je bent niet vies van een stapje extra en uiteraard heb je affiniteit met ervaringsleren (indoor en outdoor).

We zoeken iemand die het trainersvak verstaat, met wat relevante ervaring en een gevulde rugzak in het werken – als trainer, coach of procesbegeleider – met (trainings-)groepen. Hierbij gaan we er vanuit dat je het hele traject, van acquisitie t/m evaluatie beheerst. Dat alles liefst ook nog in het Engels, als het moet. Naast het aanwezige ‘vakmanschap’ hechten wij natuurlijk veel waarde aan het feit dat onze professionals gericht zijn op de ontwikkeling van anderen maar vooral ook op die van zichzelf. En wij leren ook graag van jou! Omdat ons kantoor in Utrecht is, hebben we sterke voorkeur voor iemand die in Utrecht of zeer directe omgeving woont.

Wie zijn wij en wat doen we?

Wij zijn best een energiek en hecht team dat vanuit één bedrijf met twee labels diverse programma`s verzorgt op het gebied van onder meer samenwerken, communicatie en leiderschap. Dat doen we vanuit Utrecht met zeven vaste professionals en een aanzienlijke flexibele schil van instructeurs, coaches, trainers en adviseurs.

Outing Holland

Logo Outing HollandOuting Holland is een trainingsbureau dat sinds 1991 trainingen verzorgt voor vele diverse organisaties. Het is ons label met als specialisme ervaringsleren; trainen en ontwikkelen met behulp van de inzet van actieve werkvormen in binnen- en buitenlucht. Best een apart vak en vooral een heel leuk vak.

Medewerkers, leiders, teams, afdelingen en organisaties nemen deel aan onze programma’s. We werken met groepen van 10 tot 1000 deelnemers op het kruispunt van leuk en leerzaam. Onze trainers begeleiden de processen die nodig zijn om deelnemers met elkaar in gesprek te brengen, inzichten op te doen en te experimenteren met nieuw gedrag. De transfer naar de eigen praktijk is uiteraard cruciaal.

We werken ook veel samen met collega trainingsbureaus die onze ervaringsgerichte expertise inhuren in hun eigen – meer cognitievere – programma`s. Onze trainers spelen hierbij een belangrijke rol. Hoe we dat doen lees je terug op onze website.

Holland INcompany

Logo Holland INcompany nieuwWe doen méér dan ervaringsleren. We worden vaak gevraagd voor andersoortige trainingen of interventies, programma´s of trajecten die gaan over langere, verdiepende persoonlijke- of organisatie-ontwikkelvraagstukken. Deze vragen beantwoorden wij vanuit het label Holland INcompany.

Met dit label faciliteren we veel meer verdiepende interventies, teamontwikkeling, off-sites, coaching, talentenprogramma’s, et cetera. We hebben een sterke didactische basis en werken graag vanuit ‘De Bedoeling’. Deep Democracy, Bolton & Bolton, DISC, Verdraaide Organisaties, De Managementtrechter en allerlei andere concepten gebruiken we – indien nodig – ter ondersteuning van onze interventies. Ook zetten we regelmatig onze eigen teamtevredenheidtest; TeamQ in. Wij doen dit voor kleine en grote organisaties, profit & non-profit en voor alle ‘lagen’ in organisaties.

Wat bieden wij?

Wij bieden een creatieve werkomgeving met een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid. Een open en informele organisatie met gedreven & enthousiaste collega’s. Kom je met een goed idee, dan krijg je de ruimte en steun om het uit te voeren. Natuurlijk bieden wij een passend salaris, geen leaseauto’s e.d. maar wel prima persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden en diverse interessante secundaire arbeidsvoorwaarden. We gaan uit van een flexibele werkweek van 4 dagen.

Enthousiast?

Stuur dan uiterlijk 8 november een motivatiebrief en CV naar yolanda@outingholland.nl. Het kan zijn dat je nog extra informatie wil over het één of ander. Uiteraard verwijzen we je hiervoor naar onze websites; www.outingholland.nl en www.hollandincompany.nl. Heb je dan nog vragen bel even met ons kantoor op 030-2962456 en vraag naar Thomas of Remko.

TeamQ

TeamQ meet teamtevredenheid

En hoe leuk heb jij het op je werk? Hoe is het gesteld met de effectiviteit in je team? Voel je je voldoende uitgedaagd? En gewaardeerd? Of heb je het gevoel dat er wel iets beter kan, maar weet je niet precies wat? De kunst is om erachter te komen wat wel werkt en waar het eventueel aan schort. We helpen je daar graag bij met TeamQ.

Wat is TeamQ?

TeamQ is een tool die in korte tijd meet en zichtbaar maakt hoe het er met jouw team voor staat. Het is een laagdrempelig online meetinstrument waarmee je in één keer alle relevante informatie uit je team naar boven krijgt om succesvol en met professioneel plezier samen te werken. Wanneer teams behoefte hebben aan een echte verbeterstap in de samenwerking op de korte, maar vooral ook op de lange termijn, dan is TeamQ hét instrument om in te zetten.

Hoe werkt het?

TeamQ meet 15 belangrijke thema’s voor succesvol samenwerken verdeeld over de vier dimensies voor effectieve teams; het bestaansrecht, de onderlinge teamdynamiek, de inrichting en de relevante omgeving. De kracht van TeamQ is dat je als teamlid zelf aangeeft wat je verlangen is en wat er volgens jou nodig is. Daarmee word jezelf medeverantwoordelijk voor je eigen professionele plezier. Ook voor teamleiders is de test een behulpzaam – en soms best spannend – handvat om het professionele plezier in teams te vergoten.

Wil je uitgebreide informatie, bel gerust 030-2965822 of mail en we vertellen je graag meer.

   Doe de TeamQ scan

 

Doe hier de TeamQ Quickscan

Test de teamtevredenheid

TEAMQ test

4 dimensies

Deze vragenlijst brengt in kaart hoe effectief jouw team functioneert en
waar je (als team) kunt verbeteren.

Bestaansrecht: Hiervoor zijn wij bij elkaar
geheel mee oneens mee oneens niet mee eens en niet mee oneens mee eens geheel mee eens
Onze teamdoelen hebben een duidelijke relatie met de doelen van de organisatie
Onze teamdoelen zijn helder beschreven
De teamleden committeren zich aan de teamdoelen
Wij weten welke resultaten wij als team moeten halen
De te behalen resultaten zijn concreet
De te behalen resultaten van het team zijn meetbaar
De te behalen resultaten van het team zijn planbaar
© 2017 Holland INcompany
Pagina 1 van 7