Menu

Professioneel plezier!

Wat is professioneel plezier?

Professioneel plezier betekent niets anders dan prettig werken – plezier hebben in wat je professioneel doet. Dat is dus iets anders dan kantoorhumor, computerspelletjes of je collega’s inmaken met tafelvoetbal. Kan best leuk zijn, maar dat is geen werk (en als je het vaak nodig hebt, is je werk waarschijnlijk juist niet zo leuk…).

Wij hebben het over situaties in organisaties waarin iedere professional echt tot zijn/ haar recht komt. Als je werkt in een cultuur waarin je je veilig en gezond voelt, als je je uitgedaagd voelt in je vak, als je het gevoel hebt dat je een waardevolle bijdrage levert en daarvoor gewaardeerd wordt, dan is er sprake van professioneel plezier.

Wij maken werk leuker, door organisaties te helpen het professioneel plezier van hun medewerkers te vergroten. Daar hebben ze namelijk alle belang bij. Want professioneel plezier is één van de belangrijkste recepten voor succes.

> Leuk werk werkt!

 

Dat er een verband is tussen succes en werkplezier, staat vast. Wie het rijtje succesvolste bedrijven vergelijkt met de top-zoveel van populaire werkgevers, ziet veel namen dubbel. In succesvolle organisaties werken dus mensen met plezier in hun werk. Blijft over de vraag: hebben ze plezier omdat ze succesvol zijn, of zijn ze succesvol omdat ze professioneel plezier hebben?

Wij geloven het laatste. Als mensen plezier in hun werk hebben, laten ze betere resultaten zien. Met bevlogen en betrokken medewerkers stijgt de effectiviteit en het succes van de organisatie. Dat geloven we niet alleen, onderzoek toont het aan: ongeacht continent of cultuur geven drie factoren de doorslag bij het welbevinden van medewerkers: sociale stabiliteit, autonomie en keuzevrijheid.

Gebleken is ook dat de professionele liefde van twee kanten moet komen. Als deze wederkerigheid ontbreekt, is het snel afgelopen. Organisaties stoppen met investeren in medewerkers die niet bereid zijn in zichzelf te investeren. En medewerkers die hun bevlogenheid zijn kwijtgeraakt, stappen op. Zo kan een negatieve spiraal ontstaan, en voor je het weet, loopt nieuw talent je deur voorbij.

> Werk leuker maken?

Valt professioneel plezier te organiseren? Dat ligt eraan. Van reorganisatie-, efficiency- of verandertrajecten die alle werkgeluk of bevlogenheid met succes weg georganiseerd hebben, zijn helaas voorbeelden genoeg. Toch is professioneel plezier wel degelijk maakbaar. Werk leuker maken kan.

Professioneel plezier ontstaat als een aantal zaken goed geregeld is. Als iedereen binnen de organisatie de bedoeling nog helder voor ogen heeft bijvoorbeeld. Als er sprake is van inspirerend leiderschap. Als de rolverdeling in teams optimaal is. En ook als mensen perspectief hebben op verdere ontwikkeling. Al deze factoren zijn van invloed op professioneel plezier.

Om deze voorwaarden te optimaliseren kun je blikken vol interventies, trainers en consultants opentrekken, maar voor je het weet organiseer je de lol alsnog de deur uit. Wij doen dat liever anders. Door niet meteen de middelen in te duiken, maar eerst te achterhalen waar het probleem écht zit. En door de balans te vinden tussen hoofd- en hartzaken. Ten eerste werkt dat beter en ten tweede halen we daar ons professioneel plezier uit. Met andere woorden: werk leuker maken kan. Daar doen we in. Vinden we leuk.

> Meer weten over ons en ons (leuke!) werk
> Onze hot topics: welke aspecten hebben invloed op leuker werk?

Er is veel onderzoek, al dan niet wetenschappelijk onderbouwd, gedaan naar het verband tussen succes en werkplezier. Denk bijvoorbeeld aan thema’s naar (werk) geluk, jobcrafting, vitaliteit, bevlogenheid en organisatiecultuur. Wij hebben al die onderzoeken niet nodig als bewijs. We geloven, voelen en weten dat plezier werkt. Het is de manier waarop we zelf in ons werk staan. “The proof of the pudding is in the eating”. Desondanks willen we je enig “bewijs” niet onthouden. Mocht je interesse hebben in meer onderzoeken of wil je meer weten? Neem dan contact met ons op. We gaan graag een leuk gesprek met je aan.

Onderzoek uit 2005: Does happiness leads to success?

Onderzoek uit 2014: Happiness and productivity

Artikel uit 2008: Bevlogenheid – Sturen op werkplezier effectiever dan verminderen werkdruk

Holland INcompany

Wie we zijn en wat we doen

Holland INcompany helpt organisaties en individuen om hun werk leuker en daarmee beter te maken. Dit noemen we professioneel plezier. Holland INcompany bestaat uit een club bevlogen professionals met allerlei verschillende achtergronden en expertises. Eén ding hebben we gemeen: de vaste overtuiging dat leuker werken beter werkt.

Wij houden van ons vak en helpen graag leer-, ontwikkel- en verandervraagstukken aan te pakken op een manier die aanspreekt én aansteekt. Wij zijn meedenkers, en soms ook tegensprekers en we houden vooral niet van eenrichtingsprogramma’s. Ook van hoerataal ‘zakt onze broek een beetje af’. Bij alles wat we doen stellen we onszelf het liefst eerst de vraag: gaat bij ons het vlammetje branden?

> Waarom leuker werk beter werkt

Onze oorsprong ligt in de trainingswereld. Sinds begin jaren negentig trainen en begeleiden wij teams, medewerkers en leidinggevenden. We ondersteunen hen bij het vergroten van hun effectiviteit op thema’s als samenwerking, communicatie, leiderschap, veranderen en persoonlijke ontwikkeling. Van kleinere groepen van 10 deelnemers tot grootschalige events. Met soms wel meer dan 1000 deelnemers. Een bijzondere schat aan ervaring. Al zeggen we het zelf…

Bij onze klanten ontstond  steeds meer de behoefte om ons ook in te zetten bij andere vraagstukken dan uitsluitend trainen en opleiden. Een verschuiving van middel naar doel. Van een tactische naar een meer strategisch inzet, waarbij onze ervaringsgerichte wortels van toegevoegde waarde zijn.

Deze behoefte aan strategische ondersteuning in combinatie met onze praktijkervaring, onze visie op leren en ontwikkelen én ons uitgebreide netwerk komen samen in Holland INcompany.

> ons zusterbedrijf Outing Holland

Je zou het vergroten van professioneel plezier in bedrijven ook wel strategische organisatieontwikkeling kunnen noemen, maar dat vinden we een beetje jubeljargon. Bovendien dekt de term de lading niet helemaal of eigenlijk: helemaal niet. Een organisatie is immers vooral een verzameling vakmensen, die allemaal op een plezierige manier waarde willen toevoegen aan hun omgeving.

Om zo veel mogelijk te kunnen blijven aansluiten op de veranderende behoeften en wensen vanuit die omgeving, is het nodig dat mensen leren, ontwikkelen en/of veranderen. Mensontwikkeling noemen wij dat het liefst. Klinkt wat raar misschien, maar we hebben het wel over de ontwikkeling van de kern van elk bedrijf: de medewerkers, de professionals.

Wij ondersteunen mensen die het leuk vinden om te investeren in hun eigen groei en ontwikkeling. Daar kunnen we veel middelen bij inzetten, zoals trainingen, procesbegeleiding, coaching, events, teambuilding, managementgames, workshops, E-learning, leergangen, opleidingsprogramma’s, townhalls of zandbaksessies, maar we beginnen eerst aan de voorkant, door met de opdrachtgever mee te denken en waar nodig tegen te spreken. En vaak starten we met dezelfde vraag: waarom?

> Meedenkers en tegensprekers
> Hierover denken we graag mee

Onze hot topics

Waarover denken we zoal mee?

Organisaties worden gevormd door mensen. Organisatieontwikkeling gaat dus over het ontwikkelen en leren van mensen, van de professionals die aan de organisatie verbonden zijn.

Wanneer je een schip wilt bouwen, roep dan geen mensen samen om het hout te verzamelen, het werk te verdelen en opdrachten uit te voeren, maar leer ze eindeloos te verlangen naar de zee, schreef Antoine de Saint Exupéry ooit.

Wij zien elk leer- of ontwikkeltraject als een (persoonlijke) ontwikkelreis. Een reis waar je wel plezier in moet hebben overigens. Ontwikkelings- en leertrajecten dienen aan te sluiten bij de problematiek, de ambities en de gedeelde waarden van betrokkenen, maar hebben alleen zin als die betrokkenen zelf in beweging willen komen. Daarom zien we de deelnemers van onze programma’s als medeopdrachtgevers. Zij dragen in onze ogen de verantwoordelijkheid om hun eigen reis richting en betekenis te geven.

Ontwikkelen en leren is in onze ogen vooral ook ‘ontplooien’. De ingesleten plooien bij medewerkers zorgen er soms voor dat hun waardevolle krachten en talenten onzichtbaar zijn geworden. Daarom helpen wij professionals en hun organisaties graag op zoek te gaan naar hun reisdoelen, hun talenten en hun mogelijkheden.

Tijdens onze programma’s willen we deelnemers de gelegenheid bieden om zich te ontwikkelen en leren zodanig dat dit aansluit op hun eigen stijl. Hiertoe zoeken we, zoals bij elke ontdekkingstocht, graag de randen van comfortzones op. En… wat als leren ook nog leuk kan zijn?

Nog altijd worden er jaarlijks miljarden uitgegeven aan mislukte cultuurverandertrajecten. Zelf geloven we niet zo in taaie, grootschalige cultuurprogramma’s. Veranderen is geen tijdelijke activiteit maar een voortdurend proces. Effectief veranderen krijgt in onze visie vooral handen en voeten in de interactie en co-creatie van professionals en hun omgeving in het hier en nu. Dit werkt beter (en leuker!) dan vooraf de gewenste (cultuur)veranderingen in SMART geformuleerde doelstellingen vast te leggen.

Daarnaast zorgt het voor het noodzakelijke eigenaarschap bij de mensen die de verandering moeten vertalen naar hun eigen omgeving, in concreet werkgedrag, werkbare procedures en afspraken met de daarbij behorende resultaten. Samen ontdekken, experimenteren, leren, betekenis geven en creëren in de overtuiging dat ‘Veranderen nooit een diskwalificatie mag zijn van het verleden, maar altijd een belofte aan de toekomst’. Wie kan daar tegen zijn?

Wij merken steeds vaker dat organisaties onbelangrijke zaken belangrijk hebben gemaakt en belangrijke zaken onbelangrijk. Verdraaide Organisaties noemen wij dat. Maakbaarheid, planning en controle voeren daar de boventoon. Professionals zijn steeds vaker bezig met het volgen van allerhande procedures, regels en systemen, dan met hun vak. Het professionele plezier of het werkgeluk is ver te zoeken of is simpelweg verdwenen.

Als deze systeemwereld steeds meer leidend wordt, raakt men het wezenlijke bestaansrecht van de organisatie, de Bedoeling of Raison d’être, uit het oog. De wens tot controle zorgt ervoor dat professionals steeds meer oog voor die protocollen, procedures of systemen krijgen dan voor (bijvoorbeeld) de klant, de leerling, de burger of de patiënt.

Wij (re)organiseren graag vanuit de Bedoeling. Dat begint vaak bij het stoppen met denken vanuit een systeem, waar mensen ‘zich aan dienen te houden’. Geen eenvoudige opgave, want het betekent dat controle plaats moet maken voor vertrouwen. Hoe? Wij geloven in een omdraaiing in het fundamentele organisatiedenken en -doen. De Bedoeling (Why?) weer leidend maken in plaats van de procedures, protocollen, systemen, regels, kpi’s, SLA’s, et cetera. ‘Van vinken naar vonken’, noemen wij dat. Of: van jeuk naar leuk.

> Verder lezen over de Bedoeling?

Bij welke reorganisatie werk jij? Professionals zijn steeds vaker lid van meerdere samenwerkingsverbanden. Projectmatig werken, grensoverschrijdend werken, verander- en verbeterprogramma’s, reorganisaties, agile-, of tijd- en plaatsonafhankelijk werken, enzovoorts. De fysieke interactie maakt steeds meer plaats voor een online manier van samenwerken en communiceren.

Dit betekent dat men, naast de samenwerking en communicatie in het eigen team, ook in andere contexten samenwerkt. Als de omgeving vaker wisselt, zijn er meer vormen van samenwerking nodig. Aandacht voor de eigen bijdrage aan de effectiviteit en het plezier van de samenwerking worden hiermee belangrijker. Reflectie op het eigen gedrag in de interactie met anderen is voor ons een belangrijk uitgangspunt voor een effectieve en plezierige samenwerking. Elkaar aanspreken op gedrag en – nog mooier – feedback vragen, hoort daar bij. En dat mag van ons vooral ook wat vaker met waardering voor wat er goed gaat, waar je blij van wordt of waar de vlag voor uit kan. Want van schouderklopjes heeft nog niemand ooit last van zijn rug gekregen.

Goed leidinggeven is een vak, vinden wij. Als er manager voor of achter een naam staat, betekent dat nog niet dat we te maken hebben met een leider. Managers zorgen er, vanuit een hiërarchische betekenis, nog te vaak voor dat ze controle uitoefenen op systemen en procedures. Hierdoor is de kans groot dat medewerkers passagiersgedrag gaan vertonen.

Leiders zijn volgens ons mensen die vanuit visie richting geven, enthousiasmeren, inspireren en vooral liever geen besluiten opleggen aan anderen. Ze zorgen ervoor dat anderen in staat zijn verantwoordelijkheid en eigenaarschap te tonen.  Om te doen wat goed is. Goede leiders maken van passagiers bemanningsleden die het leuk vinden samen op pad te gaan en onderweg waarde toe te voegen.

Leiderschapsontwikkeling betekent dat managers of leidinggevenden meer leider worden. Dit vereist wel dat organisaties een omgeving bieden waarin dat kan. Maar vooral ook dat leidinggevenden de ambitie hebben om zichzelf en hun mensen te helpen om beter en waardevoller te worden. Dit voedt het professioneel plezier; klanten, patiënten, bewoners, leerlingen et cetera merken dat onmiddellijk. Wie wil dat nu niet?

Praktijk

Voorbeelden van recente opdrachten

Wij werken met veel plezier in de sectoren energie, industrie, on- & off shore, farma, banken, ICT, landelijke en lokale overheden, veiligheid en crisismanagement (politie, brandweer, GHOR, veiligheidsregio’s), ruimtelijke ordening, gezondheidszorg, retail en transport.

En voor wie dan wel? Shinen met klinkende namen past niet zo bij de vertrouwelijkheid waarmee we ons werk doorgaans doen. Daarom hebben we de praktijkvoorbeelden die je hier aantreft geanonimiseerd. Wil je toch meer weten over ‘man & paard’, of heb je behoefte aan referenties? Dan kun je het beste even contact met ons opnemen.

 

“Wij zijn van plan om onze HR-afdeling voor de gehele organisatie (van ruim 300 professionals) op te heffen. We geloven steeds meer in de verantwoordelijkheid van onze leidinggevenden om HR-zaken zelf met hun medewerkers te kunnen bespreken en af te handelen. We zien een kans maar ook bedreigingen. Hoe gaan we dit aanlopen en waar te beginnen?”

Zo introduceerde de directeur van een financieel adviesbureau haar vraag aan Holland INcompany. Wij formeerden een denktank van meedenkers en tegensprekers. Twaalf professionals, zes van ons bureau en zes van het adviesbureau, kropen off- en online bijeen om deze uitdaging van alle kanten te belichten. Binnen twee(!) weken werden de resultaten gepresenteerd en een week later ging men ‘van de wal’!

“Om de twee jaar bieden we vijftien van onze leidinggevende professionals een persoonlijk ontwikkelprogramma, dat een jaar duurt. Hierbij komen ze zes keer per jaar ergens op de wereld enkele dagen bijeen om elkaar te inspireren en vooral ook geïnspireerd te worden. Help ons voor deze groep een vitaal en duurzaam MD-programma te bouwen.”

Zo formuleerde de directeur HR van een internationaal opererend ingenieursbureau zijn opdracht. Holland INcompany ontwikkelde een jaarprogramma op zes continenten waarbij de inhoud voor 75% wordt bepaald door de deelnemers zelf. Door de inbreng van actuele thema’s op het terrein van persoonlijke- en leiderschapsontwikkeling, intercultureel samenwerken, changemanagement, projectmanagement en enkele inhoudelijke onderwerpen stelden wij ‘on demand’ steeds een programma samen, waarbij we gebruikmaakten van de context van het land waarin we werken. In Dubai trokken deelnemers als een expeditieteam door de woestijn, in Zweden spraken we in iglo’s met CEO’s, in Zuid-Amerika trok men op met jongerenwerkers in de Favela’s, in Panama was eenzaamheid troef op een afgelegen strand en in China deden we inspiratie op in de haven van Shanghai.

“Hoewel ik zo tien redenen kan noemen om Het Nieuwe Werken aan ons voorbij te laten gaan, is er één reden om er serieus aandacht aan te besteden: onze medewerkers willen het graag! Moeten wij HNW invoeren en – zo ja – waar moeten we dan vooral op letten?”

Aldus het dilemma van een facilitair directeur van een van ’s lands grootste natuurbeheerorganisaties. Holland Incompany begeleidt samen met partner YNNO een projectteam dat aandacht besteedt aan de vier B’s: bits, bricks, behaviour & business, tot een weloverwogen besluit en dito aanpak te komen. Markant startpunt is het beantwoorden van de ‘waaromvraag’: waarom HNW willen invoeren? De ene helft van de groep beantwoordde deze vraag in een kale tent met campingmeubilair, Bravilor filterkoffie, plastic bekertjes, flip-overs en aloude overheadprojectors. De andere groep zocht naar antwoorden in de designambiance van het gebouw van de Creative Valley, omringd door flatscreens, iPads, glimmende espressomachines, design vergadermeubels en creatieve ruimtes. Tijdens de plenaire samenkomst bleken de antwoorden van beide groepen op de waaromvraag nogal verschillend, waarna het gesprek over de wezenlijke kern van HNW kon beginnen…

“Uit ons MTO blijkt dat veel leidinggevenden ‘te dicht op hun medewerkers zitten’. Veel medewerkers ervaren vooral controle en te weinig ruimte en vertrouwen om hun professie goed uit te kunnen voeren. Help mij met het ontwikkelen van leidinggevenden op dit punt, zodat de medewerkers in hun kracht komen en leidinggevenden meer de juiste dingen gaan doen.”

Holland INcompany introduceert een andere manier van leidinggeven: outputsturing. Met behulp van de managementtrechter helpen we leidinggevenden en projectleiders te sturen op outputdoelen en criteria om zodoende hun medewerkers in hun kracht te krijgen. Geen oplossingen meer bedenken maar sturen op de afgesproken doelen. Omdat outputsturing een manier van leidinggeven is die betekenis heeft voor de gehele organisatie beginnen we op strategisch niveau (bestuur & directie) en ‘cascaderen’ we stap voor stap naar de onderliggende leidinggevende niveaus. We verzorgen workshops, lezingen, trainingsdagen en coaching on the job.

Ver en anderen of dichtbij en van mij?

Bijna elke interventie die we doen is in één of ander opzicht verbonden aan het onderwerp ‘veranderen’. Kenmerkend voor onze veranderaanpak is dat deelnemers zelf mede-eigenaar zijn van hun eigen verandering en daarmee het eigen professionele plezier. Dat betekent vooral gedegen voorwerk doen. Dat doen we het liefst op een manier die ‘vastpakt’ en ‘blijft hangen’. Anders in ieder geval. Zo ontwikkelden we voor een hoogwaardig technologisch bedrijf in medische apparatuur veranderworkshops voor alle medewerkers. In kleine groepjes werd op een laagdrempelige wijze gedurende een dagdeel betekenis gegeven aan het thema ‘veranderen’.

Veranderen, wat is dat eigenlijk? Hoe werkt dat in grote organisaties? Hoe werkt dat bij ons? Hoe verander ikzelf? Wat belemmert mij, wat helpt mij? Vragen die de deelnemers met elkaar beantwoorden. Tijdens de workshops worden foto’s, filmfragmenten en muziek afgewisseld met theorie en denkwijzen over veranderen. In de aanloop ontvingen de deelnemers een dvd van de film 12 Angry Men een film uit 1957(!). Kijkvragen: wat belemmert en wat bevordert de verandering bij de hoofdrolspelers en in wie herken jij je het meest? Over anders gesproken.

Meedenkers en tegensprekers

Hoe we te werk gaan en met wie

Wat kun je van ons team verwachten? Uiteraard heeft een ieder zijn eigen persoonlijke stijl, maar wat we gemeen hebben is een professionele nieuwsgierigheid en verwondering. We zijn meedenkers als het kan, maar tegensprekers als het moet. We stellen liever vragen dan dat we komen vertellen hoe het in elkaar zit. Immers, de meeste kennis en ervaring heb je vaak zelf in huis.

We werken met een vaste kern van ervaren meedenkers en tegensprekers. Als dat kan, vinden we het inspirerend om ook collega-professionals uit ons netwerk in te zetten. Onafhankelijke en deskundige geesten, met een specifieke expertise die een waardevolle aanvulling kunnen zijn op onze dienstverlening. Hieronder stellen wij ons team graag kort aan je voor.

Remko1

Remko Sietsma

Professioneel plezier maker. Verstaat de kunst om de dingen te zeggen die je soms liever niet wil horen maar wel moet weten. Motto; Alles is winst!

Thomas

Thomas de Vries

Humorvolle en stevige adviseur/ procesbegeleider met een scherpe blik en dito tong.

sabine-sjieke-vamp

Sabine Mastwijk

Procesbegeleider en coach die (bijna) alles ziet en hoort en het ‘hier en nu’ als haar werkterrein beschouwt.

Steffan_Seykens

Steffan Seykens

Verwonderaar. Eigenaarschap, borging en het waarmaken van professionele intenties. Veredelaar. Teams en professionals begeleiden om oude patronen op te (laten) lossen en er uit te halen wat er in zit.

Bart_van_Gageldonk

Bart van Gageldonk

Verbindt als marketingstrateeg en trainer/ adviseur de parallelle universums van markt, organisatie en mens. Verwondert zich geregeld over het georganiseerde onbegrip en de Kafkaiaanse gevolgen. Brengt met alle actoren samen – met veel plezier – de boel flinke stappen verder.

Murielle_Spanhoff

Murielle Spanhoff

Geboeid door ‘Menselijkheid in organisaties’. Organisatiepsycholoog en teamcoach met als stijl; zacht als het kan stevig als het moet. Specialiteiten: leiderschapsontwikkeling en (executive) teamcoaching.

Machiel _Willemsen

Machiel  Willemsen

Ervaren adviseur en procesbegeleider die gaat voor actie en resultaat. Gespecialiseerd in gedragen cultuurverandering en het werken met management en adviseurs.

Roger_Kramer

Roger Kramer

Trainer, coach en adviseur die onbewuste en irrationele processen bewust maakt en vertaalt naar concrete toepassingen in de dagelijkse praktijk. Schuwt het spirituele stuk in combinatie met een ‘beide benen op de grond aanpak’ niet!

Guido_van_de_Wiel

Guido van de Wiel

Coacht met het motto ‘Naast de werkelijkheid ook de mogelijkheid zien’ en zet de boel graag visionair op scherp met teksten.

Veranderkundige_trainer_coach

Caroline den Hoed 

Veranderkundige, trainer/coach, procesbegeleider met oog voor processen en de mens in de organisatie, werkend vanuit de LEAN-principes. Zij staat voor samen werken aan concreet resultaat.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jeroen Frerichs

Procesbegeleider en coach die niet om de kern heen draait; scherp op het snijvlak tussen mens en organisatie. Motto: eerst geloven, dan zien!

Wij werken met veel plezier in de sectoren energie, industrie, on- & off shore, farma, banken, ICT, landelijke en lokale overheden, veiligheid en crisismanagement (politie, brandweer, GHOR, veiligheidsregio’s), ruimtelijke ordening, gezondheidszorg, retail en transport.

Omdat we zelf een beetje afhaken op websites vol met de blinkende logo’s van ‘klanten uit het verleden’ zul je die trofeeën bij ons niet aantreffen. Dat past ook niet bij de vertrouwelijkheid waarmee we ons werk doen. Mocht je toch meer willen weten over man & paard, kun je het beste even contact opnemen. Veelzeggender is volgens ons vooral wát we gedaan hebben. Hier een kleine indruk van opdrachten uit de recente praktijk:

De meedenk- & tegenspreektank
Leadership development programma’s
Tijd- en plaatsonafhankelijk (samen-)werken
Ontwikkelen eigen veranderkracht Outputsturing; ruimte voor de professional!
Verdraaide organisaties, terug naar de Bedoeling
Teamontwikkeling & samenwerking
Strippenkaart voor meedenken & tegenspreken bij organisatieontwikkeling
Ontwikkelen nieuwe crisismanagementorganisatie

Plezier maak je vooral ook met vrienden. Professioneel plezier maken we als het kan met onze professionele vrienden. We werken graag en vaak samen met andere bureaus. Als de klant of de opdracht erom vraagt. Omdat we soms hulp nodig hebben. Of andersom. We stellen je graag voor aan onze professionele vriendenkring:

25jaaroutingholland DEF

Geen vrienden, maar familie. ‘Ervaring leert’ als bron! Altijd in beweging, sinds 1991.

logo_drivn

Drivn

Zoals de naam al doet vermoeden…, we matchen erg goed!

HofjePauw 20 jaar V2

Hofje van Pauw

Echt werken vanuit het gevoel?, dat doen we graag met de beste haptonomen van Nederland (en ver daarbuiten)!

VO Logo

Verdraaide organisaties

Een jarenlange inspirerende vriendschap, en niet alleen omdat we graag zelf vanuit De Bedoeling willen werken…

AVOC

Academie voor organisatiecultuur

Geeft het onderwerp corporate antropologie in Nederland als geen ander betekenis.

logo-mensen-in-bedrijf

Specialisten op het gebied van teams, teamrollen en een keur aan andere teamtools. Ze schrijven ook nog eens zeer leesbare boeken.

Deep Demo

Een vriendschap vanuit onze overtuiging dat Deep Democracy een methode is die het professionele plezier in organisatie structureel bevorderd.

Liberlei-150x110

Onze trouwe partner en klankbord waarmee we al jarenlang samenwerken op het terrein van risicomanagement en nog véél meer.

Logo-Inhealth

Onze professionele vrienden op het gebied van vitaliteit, gezondheid en duurzame inzetbaarheid.

Next novelty

Grootschalige events doen we het liefst met Next Novelty. En niet alleen omdat ze geregeld in de prijzen vallen en tot de top van de vaderlandse evenementenbranche behoren.

Inspiratie

Waar worden we zelf blij van?

Wij worden soms geraakt door uitspraken of citaten en koesteren de meest waardevolle in ons pand in Utrecht. Een goed citaat zet aan tot denken, biedt een ander perspectief en vat soms zaken samen waar je een heel boek over kunt schrijven. We hebben onze collega’s gevraagd naar hun meest inspirerende citaat of uitspraak, of dat nu een Loesje is, een tegeltjes- of kinderwijsheid of een spreuk van eeuwen terug. Hieronder onze ‘shortlist’. Ter inspiratie…

“Mensen willen en kunnen wel veranderen, maar vooral niet veranderd wòrden”
Leon de Caluwé

“Pap, als je werk naar huis moet nemen omdat je het niet afkrijgt op je werk…, waarom zetten ze je dan niet in een langzamer groepje?”
Puk

“Als we tegenwoordig een brug bouwen, hebben we meer juristen nodig dan ingenieurs”
Jan Terlouw

“Het is niet mogelijk niet te communiceren”
Watzlawick

“Change a winning team!”
Onbekend

“Een ware leider legt een besluit niet op, maar zorgt ervoor dat mensen het zichzelf opleggen”
Nelson Mandela

“Het laatste wat de vis ontdekt is dat hij in het water zwemt”
Jaap Boonstra

‘Ik snap dat er regels zijn, maar snappen de regels dat ik er ben?’
Lisa

“The further we stretch, the higher the sky
It get’s harder, the harder we try
The faster we run, the longer the road
The stronger we get, the bigger the load”
Ezio

“Ik hoor en ik vergeet. Ik zie en ik onthoud. Ik doe en ik begrijp”
Confucius 

“Gras groeit nooit harder door er aan te trekken”
Onbekend

“Alles is winst”
Jos Brink

“Geluk is niet afhankelijk van dingen buiten ons, maar van de manier waarop wij die zien”
Tolstoi

“Ik doe gewoon wat mij niet verteld wordt”
Loesje

“Angst is mar  veur eben, spiet is veur altied”
Daniel Lohues.

“Ik bèn geen talent, ik hèb talent”
Onbekend

“Veranderen gaat niet over de nachtmerries van toen, maar over de dromen van morgen”
Remko

Wij hebben bij ons op kantoor best een grote boekenkast. Speciaal voor ons gemaakt zelfs. Zijn we trots op. Om op de hoogte te blijven van nieuwe waardevolle ideeën en denkwijzen in ons vakgebied, lezen we graag. (Vak-)literatuur en meer. Dit inspireert en verhoogt ons eigen professionele plezier en het zorgt er ook voor dat we weten waar we over praten. We vinden het leuk om de theorie aan de praktijk van alledag te knopen, al is het maar om te voorkomen dat we vooral boekenwijsheid de wereld in slingeren.

Dit zijn de boeken waar wij momenteel vol van zijn. Aanraders dus! We hopen dat ze ook jou mogen inspireren. Heb je voor ons andere waardevolle leessuggesties of boekentips?
Kom maar op!

The Corporate Tribe
Waar een wiel is is een weg
Een geweldige manier van coachen
Nieuwe afbeelding (6)
Verandercirkel
The world book of hapiness
Verdraaide Organisaties
Reinventing Organizations
Nieuwe afbeelding (1)
Nieuwe afbeelding
Op naar geluk
Ontmanagen
Deep Democracy
Nieuwe afbeelding (9)
De veranderversneller
De enthousiasme triologie
Blue Ocean Strategy
Bassisme
Het kantelingsalfabet
Creatieregie
Doorbreek de cirkel
Sociale Stijlen Bolton & Bolton
Innoveerkracht
Leiden vanuit de toekomst
Omdenken
Tools voor teams
Donald Duck scheurkalender

Eerlijk gezegd zijn we nogal verslaafd aan beelden. Foto’s en films. We kunnen er niet genoeg van krijgen. Of het nu professionele foto’s, speelfilms of documentaires zijn, of de wat meer amateuristische YouTube-beelden, snapshots van een telefoon of registraties van bijzondere voordrachten: we eat ‘m all.

Natuurlijk gebruiken we de beelden ter ondersteuning van onze oplossingen. We verzamelen ze op ons eigen YouTube kanaal, kijk daar gerust eens rond om inspiratie op te doen. Daarnaast zijn er bijzondere speelfilms die we graag regelmatig terugzien, omdat ze ons raken, op ideeën brengen of omdat we het – gewoon – mooie films vinden. Films die ons raken. Hieronder onze selectie van ‘onze films’ en waarvan we scenes gebruiken tijdens onze programma’s. Ter inspiratie zullen we maar zeggen…

Nieuwe afbeelding (15)
Nieuwe afbeelding (14)
Nieuwe afbeelding (13)
Nieuwe afbeelding (12)
Nieuwe afbeelding (11)
Nieuwe afbeelding (10)
Nieuwe afbeelding (9)
Nieuwe afbeelding (8)
Nieuwe afbeelding (7)
Nieuwe afbeelding (6)
Nieuwe afbeelding (5)
Nieuwe afbeelding (4)
Nieuwe afbeelding (3)
Nieuwe afbeelding (2)
Nieuwe afbeelding (1)
Nieuwe afbeelding
Nieuwe afbeelding (12)
Nieuwe afbeelding (11)
Das Leben der anderen
The-Kings-Speech-150x214
Good Will Hunting
De ontmaskering van de vastgoedfraude
Coach Carter
Deads poets society
Een film over cultuurverschillen, leiderschap, opvoeden, eerlijkheid en transparantie
eye-in-the-sky-poster-lg

Hoewel we eigenlijk geen ‘modellenmensen’ zijn maken we in ons werk soms gebruik van eigen modellen. Maar ook van theorieën, concepten of methoden van collega’s of ‘echte’ wetenschappers. Dat komt ook omdat onze opdrachtgevers vaak geraakt zijn door een bepaald gedachtegoed, of daar al mee werken. Door de jaren heen is onze gereedschapskist natuurlijk best gevuld geraakt met waardevolle instrumenten. Sommige kennen we als onze spreekwoordelijke broekzak, andere theorieën kennen we omdat we ‘er mee gewerkt hebben’. De meeste zijn tools die kunnen inspireren maar die ook ècht behulpzaam kunnen zijn. Daarom nemen we ze soms mee in het vinden van oplossingen voor onze klanten. Nooit als doel op zich natuurlijk.

Zomaar een greep uit onze kist:

Agile & scrum
Appreciative Inquiry
Blue ocean strategie
Belbin® teamrollen
BOB
Corporate tribes
Creatieregie
Crew Resource Management
Crisismanagement/ SGBO
Deep Democracy
Disc®
Enneagram
Ervaringsleren
ESH model
Feedbackcirkel
Golden circle (The Why)
HNW
Insights discovery®
Intention circles
Kernkwadranten
Kleurenmodel De Caluwé
Lean Six Sigma
Leerstijlen van Kolb
LEGO® Serious Play®
Lerende organisatie
Lencioni (5 teamfrustraties)
Lifo®
Managementdrives®
Managementrechter
MBTI®
NLP
Profile dynamics®
Projectmatig werken/ creëren
Provocatieve coaching
Quinn concurrerende waardenmodel
Real time Sociomapping®
RET
Roos van Leary
Situationeel leiderschap
Sociale stijlen Bolton & Bolton
Stakeholdermanagement
SWOT-analyse
Systemisch werken
Talentmanagement
TeamY®
Theory U
Tuckman teamontwikkeling
Veranderversneller
Verdraaide Organisaties
Vijf krachtenmodel Porter
Voice Dialogue
360 graden feedback
70-20-10 (in)formeel leren
Zelfsturende teams

Wie schrijft die blijft. Hoewel we erg houden van ‘niet lullen maar poetsen’, vinden we wel eens ergens iets van. En soms schrijven we dat nog op ook, om onze ideeën en gedachten te delen met anderen. Korte berichtjes, blogs of artikelen. Benieuwd naar onze schrijfsels?

 

 

Contact

Leuk als je langs komt of belt!

Ons werk is mensenwerk, dus komt contact vóór de boodschap. Daarom ontmoeten we je graag eerst persoonlijk voordat we écht aan de slag gaan. Ons kantoor in Utrecht is de moeite van het bezoeken waard. Maar uiteraard waaien we net zo lief bij jou aan.

Onze adres- en organisatiegegevens:

Bartóklaan 11
3533 JA Utrecht
Tel: +31(0)30-2965822
E-mail: info@hollandincompany.nl

Inschrijving handelsnaam K.v.K.: 30098375
Voorwaarden onder nummer K.v.K.: GV 2412
Bankrekeningnummer IBAN: NL43 RABO 0364 2851 09

Route en bereikbaarheid

Openbaar Vervoer
Utrecht CS ligt op circa 1500 meter van ons kantoor af. De snelste manier om bij ons te komen is met bus 7, richting Kanaleneiland, uitstaphalte Ravellaan. Na uitstappen loop je tegen een T-splitsing aan, waarop jij linksaf slaat, de Ravéllaan in. De eerste weg rechts is de Bartóklaan. Ons kantoor bevindt zich na 75 meter aan je linkerhand, op de hoek. De ingang is net om de hoek, aan de Schönberglaan. Plan je reis eventueel op 9292.nl.

Met de auto
Ons kantoor staat aan de westkant van Utrecht en is eenvoudig te bereiken vanaf de snelweg A2 (let op: neem altijd de ring A2). Parkeren kan voor de deur en… gratis! Met behulp van Google Maps kun je gemakkelijk meerdere routeopties bekijken. Klik hier, om jouw route te bepalen!

Heb je een vraag of wil je gebeld worden?

Wil je dat wij contact met je opnemen of heb je een vraag? Vul onderstaand contactformulier in en we komen er met plezier op terug.

Disclaimer

Ondanks de grote zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker van deze website mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de directie van Holland INcompany.

Daaronder zijn begrepen: het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht), het reproduceren…

  1. ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling
  2. voor eigen oefening, studie of gebruik welk niet strikt privé van aard is
  3. voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een tv-uitzending.

Wil je wel iets van onze site gebruiken, bel of mail ons even. Komt vast goed!

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site is verkregen.

Op onze site staan foto’s, recensies, citaten en cases. Hoewel wij natuurlijk getracht hebben betrokken mensen en/ of organisaties te informeren over het feit dat zij bij ons op enigerlei wijze op de website staan, kan het zijn dat wij jou of jullie niet hebben geïnformeerd. Onze oprechte excuses hiervoor. Mocht je onoverkomelijke bezwaren hebben tegen het gebruik van naam, organisatie, foto’s of afbeeldingen waarop je zichtbaar bent dan wel waarbij het copyright bij jou ligt, neem dan direct contact met ons op. Wij zullen natuurlijk uiterst professioneel met je feedback omgaan.

Test je team!

TeamY meet teameffectiviteit

En hoe leuk heb jij het op je werk? Hoe is het gesteld met de effectiviteit in je team? Voel je je voldoende uitgedaagd? En gewaardeerd? Of heb je het gevoel dat er wel iets beter kan, maar weet je niet precies wat? Geeft niets, dat hebben er wel meer. De kunst is om erachter te komen wat wel werkt en waar het eventueel aan schort. We helpen je daar graag bij met TeamY.

TeamY is een tool die in korte tijd meet en zichtbaar maakt hoe het er met jouw team voor staat. Wanneer teams behoefte hebben aan een echte verbeterstap in de samenwerking op de korte- maar vooral ook op de lange termijn dan is TeamY hét instrument om in te zetten. Het is een laagdrempelig online meetinstrument waarmee je in één keer alle relevante informatie uit je team naar boven krijgt om succesvol en met professioneel plezier samen te werken.

TeamY meet 15 belangrijke thema’s voor succesvol samenwerken verdeeld over de vier dimensies voor effectieve teams; het bestaansrecht, de onderlinge teamdynamiek, de inrichting en de relevante omgeving. De kracht van TeamY is dat je als teamlid zelf aangeeft wat je verlangen is en wat er volgens jou nodig is. Daarmee word jezelf medeverantwoordelijk voor je eigen professionele plezier. Ook voor teamleiders is TeamY een behulpzaam – en soms best spannend – handvat om het professionele plezier in teams te vergoten. Een voorproefje? Klik hier!

Wil je uitgebreide informatie, neem dan contact met ons op.