Professioneel plezier in een 1,5 meter context

Nog altijd hebben we te maken de corona pandemie. Ondanks alle beperkingen kunnen we ‘gewoon’ aan de slag. Coronaproof wel te verstaan. Daar zijn wij uiteraard blij mee. Immers, we zetten mensen graag in beweging (buiten en binnen). Maar hoe doe je dat met ‘corona-risico’s’ zodanig dat gezondheid en veiligheid van deelnemers optimaal gewaarborgd blijft?

Veiligheid van onze deelnemers en onze mensen is één van de basisvoorwaarden van ons handelen. Maar deze coronatijd vraagt iets meer en iets anders dan voorheen. En dat nemen we zéér serieus. We hebben geen pagina’s vol met regeltjes en afvinklijstjes maar praktische do’s & don’ts, gebaseerd op de RIVM-regels, die we mét elkaar hanteren om veilig te werken. Zowel voorafgaand, tijdens en zelfs na afloop van onze programma’s. Als volgt;

Voor aanvang van elk programma…

 • Stelt de opdrachtgever vast of het ‘past en klopt’ om als groep bij elkaar te komen,
 • bepaalt elke deelnemer zelf of het verstandig is om te komen. Zowel trainers als deelnemers blijven thuis bij symptomen die passen bij corona infectie,
 • bestaat ook de mogelijkheid voor de deelnemers om een sneltest aan te vragen
 • ontvangt elke deelnemer onze briefing aangevuld met specifieke ‘corona-voorbereidingen’,
 • kiezen we een locatie die de coronamaatregelen ook serieus neemt en uitvoert,
 • zorgen we ervoor dat al onze materialen en middelen schoon zijn om te worden ingezet.

 

Tijdens onze programma’s…Bemanningsleden

 • Kun je voor aanvang met elkaar een sneltest laten afnemen. Neem contact op voor meer informatie.
 • Creëren wij een dynamiek van verantwoordelijkheid waarbij iedereen(!) voortdurend alert is op zijn/ haar eigen handelen, met het oog op de eigen gezondheid en die van anderen,
 • bieden we passende, uitdagende en soms aangepaste werkvormen die uitvoerbaar zijn in de 1,5 meter context,
 • besteden we aan het begin van de bijeenkomst aandacht aan social distancing en hygiëne en de andere gebruikelijke veiligheidsissues,
 • verzorgen we voor alle deelnemers ‘eigen materialen’, handschoenen en reinigings- en desinfectiemiddelen conform RIVM-advies.

Na afloop van onze programma’s…

 • reinigen en desinfecteren wij alle gebruikte materialen en werkvormen,
 • evalueren onze procesbegeleiders het programma en sturen bij waar nodig,
 • nemen we enige tijd na afloop van het programma contact op met de opdrachtgever om te controleren of er, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, alsnog sprake is van Coronabesmettingen bij deelnemers. Als dit het geval is informeren we alle relevante betrokkenen, aanwezigen.

Meer informatie?

Ben je op zoek naar meer inhoudelijke informatie of wil je iemand van Holland INcompany spreken? Vul dan het contactformulier in. We staan je graag te woord!

Contact opnemen

Een procesbegeleider of trainer spreken?

Bel direct met één van onze specialisten.