Professioneel plezier in een 1,5 meter context

Veiligheid van onze deelnemers en onze mensen is één van de basisvoorwaarden van ons handelen.  Maar de tijd rond corona vraagt iets meer en iets anders dan voorheen. En dat nemen we zéér serieus. Geen pagina’s vol met regeltjes en afvinklijstjes, maar praktische do’s & don’ts, gebaseerd op de RIVM-regels, die we mét elkaar hanteren om veilig te werken. Zowel voorafgaand, tijdens en zelfs na afloop van onze programma’s.

Daarnaast bieden we de mogelijkheid aan alle deelnemers voorafgaande aan onze programma’s een Covid19-sneltest te laten doen. Neem contact op voor meer informatie. 

Zo werken wij ‘coronaproof’!

Voor aanvang van elk programma…

 • Stelt de opdrachtgever vast of het ‘past en klopt’ om als groep bij elkaar te komen,
 • bepaalt elke deelnemer zelf of het verstandig is om te komen. Zowel trainers als deelnemers blijven thuis bij corona gerelateerde klachten,
 • bestaat de mogelijkheid om met elkaar een sneltest af te nemen,
 • ontvangt elke deelnemer onze briefing aangevuld met specifieke ‘corona-voorbereidingen’,
 • kiezen we een locatie die de coronamaatregelen ook serieus neemt en uitvoert,
 • zorgen we ervoor dat al onze materialen en middelen schoon zijn om te worden ingezet.

Tijdens elk programma…

 • besteden we aan het begin van de bijeenkomst aandacht aan social distancing en hygiëne en de andere gebruikelijke veiligheidsissues,
 • Creëren wij een dynamiek van verantwoordelijkheid waarbij iedereen(!) voortdurend alert is op het eigen handelen, met het oog op de eigen gezondheid en die van anderen,
 • houden we 1,5 meter afstand,
 • verzorgen we voor alle deelnemers ‘eigen materialen’, handschoenen en reinigings- en desinfectiemiddelen conform RIVM-advies.

Na afloop van elk programma…

 • reinigen en desinfecteren wij alle gebruikte materialen,
 • evalueren onze procesbegeleiders het programma,
 • nemen we enige tijd na afloop van het programma contact op met de opdrachtgever om te controleren of er, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, alsnog sprake is van Coronabesmettingen bij deelnemers. Als dit het geval is informeren we alle relevante betrokkenen, aanwezigen.

Eigen risico

Deelnemen aan een activiteit georganiseerd door Holland INcompany geschiedt te allen tijde op eigen risico. We richten de activiteiten zo in dat de kans op een Covid-19 besmetting zo klein mogelijk is. Het is aan de deelnemers om de basisregels (goed handen wassen, 1,5 meter afstand houden en thuisblijven bij klachten) te volgen.

Bemanningslid

Meer informatie?

Ben je op zoek naar meer inhoudelijke informatie of wil je iemand van Holland INcompany spreken? Vul dan het contactformulier in. We staan je graag te woord!

Contact opnemen

Een procesbegeleider of trainer spreken?

Bel direct met één van onze specialisten.