Sectoren

Wij werken met veel plezier in sectoren als risico- en crisismanagement (politie, brandweer, GHOR, veiligheidsregio’s), energie, industrie, on- & offshore, farma, banken, ICT, landelijke en lokale overheden, ruimtelijke ordening, gezondheidszorg, retail, en transport.


We ondersteunen en puzzelen mee met…

veranderende organisaties | directieteams | young talent- & traineeprogramma’s | managementteams | leidinggevenden | samengevoegde teams | projectteams- & organisaties | individuele professionals | interculturele teams | crisisteams | onveilige teams | en meer…


Recente klanten

A.S. Watson
Twee jaarlijks begeleiden van Young Professionals Programma met diverse verdiepende modules en intervisie.
Brocacef
Jaarlijks begeleiden van Young Talent Programma. Kick-off, zelfinzicht, groepsvorming en diverse activiteiten.
UMC Utrecht
Verzorgen van de module “Versterk je team als leider” in het leiderschapsprogramma. Module duurt steeds een klein half jaar.
Veiligheidsregio IJsselland 
Begeleiding leidinggevend kader in het traject organisatieontwikkeling (leiderschap, verandervermogen en samenwerking). Begeleiding MT bij teamontwikkeling.
Straumann
Procesbegeleiding bij strategische sessies LEAD team.
Veiligheidsregio Rotterdam
Teamontwikkeling en procesbegeleiding van MT’s en afdelingen.
Benu
Ontwikkelen en begeleiden van diverse (management)teams.
Politie
Begeleiden van diverse afdelingen en onderliggende teams op gebied van samenwerking, communicatie en leiderschap.
Highcare 
Begeleiding teams naar aanleiding van een fusie.
Gemeente Den Bosch
Middels Deep Democracy mensen met elkaar in dialoog brengen.
CSU
Procesbegeleiding bij teamontwikkeling, via onder andere TeamQ.
Ymere
Begeleiding van een team bij het scherp krijgen en verdelen van taken, rollen en verantwoordelijkheden.
Johnson & Johnson
Faciliteren van besluitvorming.

Referenties?

Gezien de vertrouwelijkheid waarmee wij ons werk doen, willen we inhoudelijk niet te veel delen over de aard en de inhoud van de werkzaamheden bij onze klanten. Wil je eens in gesprek met één van onze relaties, dan kan dat uiteraard altijd. Graag zelfs! Neem dan eerst even contact met ons op, dan brengen we je direct in contact met – één van – onze relaties.

Direct iemand spreken?

Ben je op zoek naar meer inhoudelijke informatie of wil je iemand van Holland INcompany direct spreken? We staan je graag te woord!

Contact opnemen

Een procesbegeleider of trainer spreken?

Bel direct met één van onze specialisten.