Roos van Leary

We kennen het allemaal wel: je probeert iets gedaan te krijgen bij iemand, maar bereikt precies het tegenovergestelde. Jouw gedrag roept een bepaald gedrag op bij de ander, en andersom net zo.

Timothy Leary ontdekte onder andere dat in de manier waarop mensen op elkaar reageren, bepaalde patronen zichtbaar zijn. Hij nam bijvoorbeeld waar dat als de ene persoon de leiding neemt, de ander automatisch volgt. En zo zijn er nog een aantal van deze ‘afhankelijke gedragingen’; leidend, helpend, meewerkend, afhankelijk, teruggetrokken, opstandig, offensief, concurrerend. Om gedrag tussen mensen onderling te voorspellen zijn twee vragen van belang, namelijk wie van de twee er de leiding neemt, en hoe we ons tot elkaar verhouden.

Om een situatie te kunnen beïnvloeden, is het belangrijk te bepalen waar men zich bevindt in de roos en in welk patroon men mogelijkerwijs vast zit. Wil je het patroon doorbreken, dan zal  men steeds ander gedrag moeten kiezen. De Roos van Leary is voor veel mensen een eyeopener, niet in de laatste plaats omdat het ‘thuis’ ook vaak helpt.

Terug naar instrumentenoverzicht >

Meer informatie?

Ben je op zoek naar meer inhoudelijke informatie of wil je iemand van Holland INcompany spreken? Vul dan het contactformulier in. We staan je graag te woord!

Contact opnemen

Een procesbegeleider of trainer spreken?

Bel direct met één van onze specialisten.