Stadia van teamontwikkeling

Hoewel al in 1965 ontwikkeld, vaak voer voor ‘wetenschappelijke discussie’ toch nog altijd behulpzaam; de stadia van teamontwikkeling van Bruce Tuckman. Volgens hem doorlopen teams (tot ± 15 personen) in de tijd verschillende fasen, steeds in een bepaalde volgorde. Teams zullen nooit goed presteren als ze de fasen niet ‘goed’ doorleven.

Dit betekent volgens Tuckman dat een team nooit goed zal presteren zolang ze geen gezamenlijke conflicten hebben doorgemaakt en geen gedragsnormen hebben vastgesteld. Sterker nog, sommige teams blijven halverwege steken. Ze ontwikkelen dan gedragsregels en afspraken die contraproductief zijn. In de beginfasen hebben sociaal-emotionele zaken de overhand, in de laatste fasen de meer taakgerichte taken.

5 fasen

De vijf fasen zijn:

  1. vormfase (forming)
  2. stormfase (storming),
  3. normfase (norming)
  4. prestatiefase (performing)
  5. afscheidsfase (adjouring)

Het gezamenlijk betekenis geven aan (ook op metaniveau) het gedrag van de verschillende fasen helpt teams om het ‘goede gesprek’ met elkaar te kunnen voeren. Veelal gaat het dan ook over leiderschap maar ook over ‘volgerschap’.

Terug naar instrumentenoverzicht >

Meer informatie?

Ben je op zoek naar meer inhoudelijke informatie of wil je iemand van Holland INcompany spreken? Vul dan het contactformulier in. We staan je graag te woord!

Contact opnemen

Een procesbegeleider of trainer spreken?

Bel direct met één van onze specialisten.