Wanneer zet je een procesbegeleider in?

Je zit in een meeting met collega’s, bent bezig met een gezamenlijk project, een gezamenlijke taak, maar het gaat stroef. Jullie komen niet verder, komen er samen niet uit, maar weten eigenlijk ook niet precies waar het in het proces mis gaat. Herken je dat? Hoog tijd om eens na te denken over het inzetten van een procesbegeleider.

Neem gelijk contact op met een procesbegeleider

Het proces van teamdynamiek begeleiden

Elk team heeft zijn eigen dynamiek, een bepaalde manier van communiceren, ongeschreven gedragsregels. De dynamiek wordt bepaald door de teamleden, de (taak)volwassenheid van het team en invloed van de omgeving. Denk daarbij bijvoorbeeld aan grapjes die gemaakt worden, mensen die dominant aanwezig zijn of juist stil, besluitvorming en brainstormen. Vaak is de dynamiek helpend, of in ieder geval niet storend, voor het behalen van de teamdoelen. Op een constructieve manier worden meningsverschillen, problemen en conflicten opgelost door het team.

Soms is de dynamiek echter niet helpend om de teamdoelen te behalen en zijn de teamleden zich hier al dan niet bewust van hoe dit komt. Een procesbegeleider kan dan als neutrale partij het team observeren, gesprekken begeleiden en helpen om uit een niet-effectieve dynamiek te komen. De begeleider helpt op deze manier het team bij het behalen van haar teamdoelen. Dit betekent echter niet dat er op alle slakken zout wordt gelegd.

Geen teamtherapie

Procesbegeleiden is geen teamtherapie. De ontwikkeldoelen van het team staan centraal. Emoties, drijfveren en behoeften van de individuele teamleden hebben invloed op de interacties in het team. Pas als deze interacties storend worden voor het behalen van de teamdoelen en de ontwikkelopdracht is hier extra aandacht voor nodig. Dit doen onze procesbegeleiders bijvoorbeeld door de patronen bespreekbaar te maken, te vragen naar onderliggende behoeftes of een samenvatting te geven van alle besproken standpunten. Het team wordt zich dan meer bewust van de eigen dynamiek en krijgt inzicht in elkaars emoties, drijfveren, standpunten en behoeften. Een procesbegeleider helpt het team zo zelf oplossingen te vinden en keuzes te maken.

Met behulp van diverse instrumenten

Onze procesbegeleiders hebben verschillende instrumenten in de rugzak die ze in kunnen zetten om jouw team verder te helpen. Zo helpen we bijvoorbeeld om meer inzicht te krijgen in elkaars communicatiestijlen of teamrollen, reiken we manieren van brainstormen aan en begeleiden we feedbackgesprekken. In overleg bepalen we de opdracht en maken we een programma. Zo doen we wat nodig is voor de ontwikkeling van jouw team!

Procesbegeleiders van Holland INcompany

Holland INcompany beschikt over een aantal vaste procesbegeleiders en een groot netwerk van ervaren procesbegeleiders die we professionele vrienden noemen. Ieder met zijn eigen expertise. Ze zijn confronterend, praktisch, enthousiasmerend, prikkelend en betrokken.

Meer informatie?

Ben je op zoek naar meer inhoudelijke informatie of wil je iemand van Holland INcompany spreken? Vul dan het contactformulier in. We staan je graag te woord!

Contact opnemen

Een procesbegeleider of trainer spreken?

Bel direct met één van onze specialisten.